1.3 Świat

W tym rozdziale jest ukazane to, że świat nie posiada swej własnej rzeczywistości i nie istnieje oddzielnie od Jaźń.

STWORZENIE: Głównym celem pism świętych jest ukazanie iluzorycznej natury świata i objawienie Najwyższego Ducha jako jedynej Rzeczywistości. Zbudowały one teorię o stworzeniu jedynie w tym celu. Pisma wdają się nawet w szczegóły i zabawiają nimi najmniej pojętych poszukiwaczy opowiadaniem o kolejnym pojawieniu się Ducha, o chaosie odzwierciedlonej świadomości, o podstawowych elementach świata, ciała, życia itd. Lecz dla bardziej pojętnych poszukiwaczy, pisma zwykły mówić krótko o tym, że cały świat pojawił się jak panorama we śnie ze swą łudzącą obiektywnością i niezależną egzystencją z powodu ignorancji Jaźni i wynikającej z niej obsesji natrętnych i przeszkadzających myśli. Pisma święte chcą ukazać świat jako złudzenie w celu objawienia prawdy. Ci, którzy urzeczywistnili Jaźń poprzez bezpośrednie i jasne Doświadczenie jasno pojmują ponad wszelką wątpliwość, że świat zjawiskowy jako obiektywna i niezależna rzeczywistość w ogóle nie istnieje.

Rozróżnienie między widzem, a widzianym:

Obiekt widziany: nieczuły Widz: czujący
ciało, garnek itp. oko
oko nerw optyczny nerwowego ośrodka mózgu
nerwowy ośrodek optyczny umysł
umysł jaźń indywidualna czyli ego
jaźń indywidualna czysta świadomość

 

Ponieważ Jaźń, która jest czystą Świadomością poznaje wszystko tak jak w powyższej klasyfikacji, Ona jest ostatecznym Widzem. Cała pozostała reszta: ego, umysł itd., są tylko jej przedmiotami. Subiektywne w jednej linii staje się obiektywnym w następnej; a więc, każde z nich za wyjątkiem Jaźni, czyli czystej Świadomości jest tylko uzewnętrznionym obiektem i nie może być prawdziwym widzem. Ponieważ Jaźń nie może się zobiektywizować nie będąc poznawana przez coś innego i ponieważ Jaźń jest Widzem widzącym wszystko inne, stosunek podmiot-przedmiot i widoczna subiektywność Jaźni egzystuje jedynie na planie relatywności a zanika w Absolucie. Zatem, naprawdę nie ma tutaj nic innego od Jaźni, która nie jest ani widzem ani widzianym i nie jest zawikłana w subiektywność lub w obiekt.