Temat 2 – Cykle Życia

CYKLE ŻYCIA

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest Cyklom Życia – ponieważ znajomość czasu trwania własnych Cykli i charakteryzujących je wibracji, pomaga nam wykorzystać w pełni nasze własne możliwości w danym okresie życia. Cykle określają temat kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, przez który ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa nam określone lekcje do nauczenia i wskazuje, jak je przyswoić w sposób pozytywny. Nasze Cykle są jakby porami roku, a nasze Warunki Życia (które przedstawię w kolejnej lekcji) – pogodą, jaka w nich panuje. Wpływy naszych Cykli nakładają się na naszą Drogę Życia, która nimi rządzi i nadaje im określoną formę.

I CYKL – FORMUJĄCY OSOBOWOŚĆ – wskazuje na charakter naszego dzieciństwa i wczesnej młodości, kształtuje naszą osobowość. Ten okres jest źródłem naszych głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się nasze zahamowania i lęki. Z jego energią stykamy się w momencie naszej największej niewinności, czystości, niezaznaczeni jeszcze żadnymi uprzedzeniami – „przesiąkamy” jego energią.

II CYKL – TWÓRCZY – przede wszystkim informuje o naszych predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu w społeczeństwie – określa charakter sytuacji, w których możemy uruchomić nasz potencjał i twórczą postawę wobec życia i innych ludzi. Jego wibracji możemy już użyć jako „narzędzia” (to nasza indywidualna pamięć doświadczeń na dany temat, nasze umiejętności), którym posługujemy się tym razem w nowych warunkach na drodze naszego życia.

III CYKL – WSPÓŁPRACY – mówi o rodzaju „satysfakcji”, jaką będziemy czerpać z plonów naszego życia. Jesteśmy wówczas dojrzali, świadomi siebie i własnych talentów – możemy włączyć się do współpracy nad wspólnym celem, z osobami realizującymi podobne zadania.

„OBLICZANIE” CYKLI ŻYCIA

Przykładowa data urodzenia:
7.9.1964

I CYKL – wibracja miesiąca urodzenia:
W naszym przykładzie – 9
Jeśli miesiąc urodzenia składa się z podwójnej cyfry, wówczas jest ona podliczbą I Cyklu, a jego podstawową wibracją jest jej suma, np.: miesiąc urodzenia – grudzień: 12 = 1+2 = 3 (3 – wibracja główna, a 12 – podliczba – Cykl I – 3/12)

II CYKL – wibracja dnia urodzenia:
W naszym przykładzie – 7 – i tu podobnie jak w I Cyklu, jeżeli dzień urodzenia jest podwójną cyfrą – ona jest podliczbą, a jej suma główną wibracją Cyklu II.

III CYKL – wibracja roku urodzenia:
Sumujemy pojedyncze cyfry roku urodzenia: 1964 – 1+9+6+4 = 20 = 2+0 = 2
Z naszego przykładu otrzymaliśmy – 2/20

„WYLICZANIE” OKRESÓW PRZEJŚCIOWYCH MIĘDZY CYKLAMI

Cykle życia zazębiają się i w tym tzw „okresie przejściowym” oddziałują na nas dwie energie – kończąca poprzedniego i pojawiająca się kolejnego. W zależności od długości okresu przejściowego odczuwamy daną zmianę w naszym życiu łagodnie, bądź zdecydowanie. Niektóre okresy przejściowe trwają kilka miesięcy (czasem nawet dni), inne aż kilka lat. Przy wyliczaniu tych okresów potrzebna nam jest:
1 – podstawowa energia naszego Klucza Wcielenia – to I Warunki Życia, które poznamy dopiero – ich energie wskazuje suma dnia i miesiąca urodzenia, w naszym przykładzie:
7(dzień urodzenia) + 9 (miesiąc urodzenia) = 16 = 1+6 = 7 – Klucz Wcielenia 7/16 (dla wyliczenia okresów przejściowych potrzebujemy tylko wibracji głównej – 7 KW)
2 – i Lata Osobiste, które uzyskamy używając właśnie Klucza Wcielenia. Otrzymamy dwie daty (stałą i ruchomą), ruchoma – zawsze zaczyna się 1 stycznia, ale jej rok odkryjemy odnajdując nasz Rok Osobisty 1 – damy rade, spokojnie wszystko wytłumaczę (ze zmianą Warunków Życia będzie łatwiej). O samych latach osobistych będziemy jeszcze mówić, więc na razie nie myślcie o nich (o ich interpretacji).

I OKRES PRZEJŚCIOWY:

DATA STAŁA: data urodzenia + 28 lat i 4 miesiące
DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej (zawsze 1 stycznia)

Przykładowa data: 7.9.1964
Klucz Wcielenia: 7

Data stała: 7.9.1964 + 28 lat i 4 miesiące = 7.1.1993 (w tym przykładzie dodaliśmy dodatkowo 1 rok, ponieważ do miesiąca 9-września, dodając 4 miesiące otrzymujemy styczeń, kolejnego już roku).
Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):
1 Rok Osobisty (kiedy będzie) otrzymany z:
dodając rok daty stałej: 1993+Klucz Wcielenia 7 = 2000 (sumujemy) = 2 Rok Osobisty. Lata osobiste następują kolejno po sobie, więc chcąc odszukać 1 Rok Osobisty w naszym przykładzie – wiemy, że 1993 rok jest 2 RO, a 1 Rokiem Osobistym będzie 1992 rok kalendarzowy.
Otrzymując RO 5,4,3,2 cofamy się do poprzedniego RO 1, a otrzymując RO 6,7,8,9 posuwamy się do przodu – szukając 1 Roku Osobistego.
Data ruchoma:1.1.1992
(pytaj, zawsze podpowiem, wiem, jak sama zaczynałam przeliczać te daty)

OTRZYMALIŚMY I OKRES PRZEJŚCIOWY (między I a II Cyklem)
[b]Od 1.1.1992 do 7.1.1993[/b]

II OKRES PRZEJŚCIOWY:

DATA STAŁA: data urodzenia + 56 lat i 8 miesięcy
DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej

Przykładowa data: 7.9.1964
Klucz Wcielenia – 7

Data stała: 7.9.1964 + 56 lat i 8 miesięcy = 7.5.2021 (tak jak w poprzednim okresie przejściowym, tu również dodaliśmy 1 rok, ponieważ dodając do września 8 miesięcy, przechodzimy już na kolejny rok)
Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):
rok daty stałej: 2021 + Klucz Wcielenia 7 = 2028 = 2+2+8 = 12 = 3 RO. Rok kalendarzowy 2019 jest 1 Rokiem Osobistym dla przykładowej daty urodzenia – 7.9.1964, bo:
2021 + KW 7 = 2028 = 2+2+8 = 12 = 3 RO (2021), 2RO (2020), 1RO (2019)
Data ruchoma: 1.1.2019

OTRZYMALIŚMY II OKRES PRZEJŚCIOWY (między II a III Cyklem)
Od 1.1.2019 do 7.5.2021

WIBRACJE CYKLI – ICH ENERGIE

1 – To rozwój Twojej własnej indywidualności i dążenie do samodzielności, nie licząc na przyjaciół, czy rodzinę. Pojawiają się sytuacje, które jednocześnie są okazją do wykazania własnej inicjatywny. Możliwość „dowodzenia”, kierowania innymi.
Staraj się nie realizować Twoich własnych pragnień kosztem innych i postaraj się zrozumieć i działać ze świadomością tego, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces. Tak podchodząc do wszelkich Twoich działań czeka Cię sukces, spełnienie materialne i wewnętrzna satysfakcja.

2 – W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu – niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu. Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny. Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom, osiągnięcia „złotego środka”, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

3 – Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości – jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie „na siłę” wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

4 – Wymagana jest od Ciebie nie tylko solidna praca, ale i w konkretnym kierunku. Tutaj konieczny jest Twój własny wysiłek i wytrwałość. Następuje rozwój i należy świadomie nad tym pracować – Twoich własnych zdolności organizacyjnych i zmysłu ekonomicznego. Twój sukces jest proporcjonalny do włożonego przez Ciebie wysiłku. Nie trać czasu, na nic dosłownie, a wytrwale buduj fundamenty. Konieczne jest, aby Twoje życie miało wyraźną strukturę i to nadaną przez Ciebie. Dbaj o harmonijne relacje z innymi, unikaj nadmiernego demonstrowania własnego „uporu”. Różne aspekty Twojej własnej pracy, postrzegaj jako całość.

5 – „Życie z zapakowaną walizką” – to taki czas dosłownie i w przenośni. Liczne zmiany, niepewności, różnorodność, podróże. Zwracaj uwagę na to, aby nie brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności i zadbać o minimum Twojej własnej niezależności w sferze uczuć. Płyń z życiem – akceptuj jego zmiany, świadomie je przeżywaj i wyciągaj z nich wnioski. Uważaj, aby realizacja Twojej potrzeby wolności nie szkodziła innym. Zwracaj uwagę, aby nie nadużywać zmysłów. Rozwijaj własne talenty – naucz się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć – wzbogacając zarówno siebie jak i innych.

6 – To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własne duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

7 – To przede wszystkim rozwój Twoich własnych, wewnętrznych pokładów psychicznych. Rozwój Twojej własnej osobowości. Mogą pojawiać się niespodziewane sytuacje, nagłe zmieniające kierunek Twojego życia – naprowadzające Cię na właściwą dla siebie drogę. Niczego nie szukaj dla własnych, egoistycznych celów. Pamiętaj, nie wszystko, nad czym pracujesz, należy dokończyć. Koniecznie wystrzegaj się celów wyłącznie lub wyraźnie materialistycznych – rozwijaj wartość Twojej własnej pracy. Wchodź w każde doświadczenie świadomie, przejmując na siebie odpowiedzialność za błędy, czy potknięcia – w ten sposób gromadzisz mądrość życiową. Szanuj wiedzę i pracę, zarówno własną jak i cudzą. Pracuj „samemu” – trudności w spółkach.

8 – To czas, kiedy Twoje zainteresowanie praktyczną stroną życia stawiasz na piedestale – działasz niezwykle praktycznie. Ten czas może pojawić się w Twoim życiu (początek Cyklu, Warunków) poprzez Twoje „błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów, czy mistycyzmu (rzadziej). Występuje tu przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również okres władzy. Uważaj, aby nie używać Twojej własnej władzy, wpływów, czy pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacania się. Starannie „waż” każdą Twoją myśl, słowo i czyn – wracają do Ciebie pomnożone. Przewiduj skutki Twojego działania, gdyż w każdej przyczynie jest skutek – wiesz przecież, ale zwracaj uwagę na to przewidywanie, a nie zajmuj się tylko konkretną realizację.

9 – Bezinteresowność i miłość – dla wszystkich (ludzi i zwierząt). Łatwo osiągasz sukces publiczny, sławę. Nie łatwo w małżeństwie – co głównie uzależnione jest ogromem Twojej uwagi, jaki poświęcasz osobom trzecim (Twój partner czuje się zaniedbany). To czas najgłębszej wolności, dającej możliwość pełnego spełnienia, rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Liczne podróże. Cały czas gromadzisz doświadczenia, zbierasz je i kolekcjonujesz dosłownie. Uwaga na emocje – na działanie zbyt emocjonalne. Nie zapominaj o swych bliskich. Staraj się odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Docieraj do własnego wnętrza – tym samym budując fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.