Temat 3 – Warunki Życia

Kolejnym tematem kursu numerologii są Warunki Życia. Podlegamy wpływom czterech Warunków, z których: I Warunki Życia, są jednocześnie tzw „Kluczem Wcielenia”. To energia najsilniej oddziałująca na rozwój naszej osobowości – od momentu przyjścia na świat do około 28 roku życia (około, bo dla każdej Drogi Życia inaczej). Oprócz energii I Warunków, kolejną, silnie na nas oddziałującą w tym czasie (dzieciństwa i wczesnej młodości) jest I Cykl, tzw „Rozwoju Osobowości”, o którym mówiłam w poprzedniej lekcji. Klucz Wcielenia jest „wibracją wcielenia”, określającą rodzaj niezbędnych doświadczeń w początkowej fazie życia. W czasie jego oddziaływania na nas rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia – tego klucza następnie używamy do świadomej pracy nad sobą w kolejnych etapach naszego życia. W okresie trwania tych I Warunków uczymy się, rozwijamy, zdobywamy niezbędne doświadczenia życiowe, zwłaszcza te, związane z energią naszego „Klucza Wcielenia” – (do każdej wibracji opisującej KW, na końcu dodałam „Rodzice! …”, co dotyczy wskazówek dla rodzica, jeśli Jego dziecko „ma” właśnie taki Klucz Wcielenia.
Oprócz Klucza Wcielenia – I Warunków, pozostają jeszcze kolejne trzy, z których każdy ma dwie odrębne energie (może się tak złożyć, że ktoś z Was odkryje pojedyncze energie – podwójne te same i tak też może być, jednak zdarza się to stosunkowo rzadko). Warunki Życia pokazują drogę realizacji energii naszych Cykli, czyli ich świadomość (Warunków) jest bardzo istotna w całym portrecie numerologicznym i wiele wyjaśnia.
Załóżmy, ktoś ma II Cykl 3 i powinno wszystko płynąć łatwo i przyjemnie, ale realizuje tą energie (3) poprzez Warunki Życia 4, więc „idzie do radości drogą trudności” – to tak w dwóch słowach i przenośni nieco wygląda.

„WLICZANIE” WARUNKÓW ŻYCIA:

Warunki Życia są sumą…. np dnia i miesiąca urodzenia: 15 grudnia, więc:
dzień 15, miesiąc 12 = dzień 6 (suma dnia), miesiąc 3 (suma miesiąca)
mamy 6/15 (z dnia) i 3/12 (z miesiąca)
przeliczając łączymy (sumujemy) 6 z 3, 6 z 12, 15 z 3 i 15 z 12 – każda liczba z każdą,
Wiem, że może się to „plątać” zwłaszcza na początku, ale pomoge Wam, wystarczy tylko Wasza chęć poznania Waszych Warunków Życia. Ten kurs nie ma wyszkolić Was na numerologów, ale pokazać Wam waszą drogę, którą kroczycie, jasne, że i są wsród Was osoby, którym się to spodoba na tyle, aby zgłębiać i ćwiczyć te techniki, aby pomóc i innym korzystając z tego narzędzia (to kwestia indywidualna co z tym zrobicie).
W tym remacie zinterpretujemy czystą energięWarunków, a samymi podliczbami zajmiemy się po „przeliczeniu” całej Waszej drogi (Warunków i Cykli), sprawdzimy wówczas gdzie i jakie występują, gdzie się powtarzają i co oznaczają.
Przejdźmy zatem do poznania naszych Warunków Życia:

I Warunki Życia (Klucz Wcielenia):
Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

Klucz Wcielenia otrzymujemy z sumy dnia i miesiąca urodzenia, w naszym przykładzie:
Dzień urodzenia – 7
Miesiąc urodzenia – 9

Tak jak przy „wyliczaniu” Drogi Życia, staramy się uzyskać jak najwięcej podwibracji/podliczb (jeżeli dzień urodzenia i miesiąc stanowią podwójną liczbę, przeliczamy tak jak powiedziałam powyżej – każda liczba z każdą)

7+9 = 16(podliczba) = 1+6 = 7(wibracja główna)

Klucz Wcielenia: 7 /16

II WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):
Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

II Warunki Życia (pierwsza ich energia – będą dwie główne energie) są sumą miesiąca i roku urodzenia (tu również otrzymamy podliczby, stąd tyle przeliczeń):
9 (miesiąc urodzenia) + 1964 (rok ur. 1964 = 20 = 2 – suma roku)
w skrócie: 9+2 = 11 = 1+1 = 2 (suma pojedynczych cyfr – miesiąca i roku), a poniżej to przede wszystkim „poszukiwanie” podliczb tej głównej wibracji 2.

9 + 1964 = 1973 = 1+9+7+3 = 20 (podliczba) = 2+0 = 2 (wibracja podstawowa)
9 + 20 = 29
9 + 2 = 11

II Warunki – 2 / 11, 20, 29

III WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):
Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

III Warunki Życia są sumą Klucza Wcielenia i II Warunków Życia:

Klucz Wcielenia (z naszej przykładowej daty): 7 / 16
II Warunki Życia (pierwsza ich energia): 2 / 11, 20, 29
w skrócie: 7+2 = 9 (suma Klucza Wcielenia i II Warunków)
7/16 + 2/11, 20, 29 (dodajemy każdą liczbę z każdą):

7 + 2 = 9
7+11 = 18
7+20 = 27
7+29 = 36
16+2 = 18
16+11 = 27
16+20 = 36
16+29 = 45

III Warunki – 9 / 18, 27, 36, 45

IV WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

IV Warunki są sumą dnia i roku urodzenia:
7 (dzień) 1964=20=2 (rok)
w skrócie: 7+2 = 9 (suma wibracji głównej dnia i sumy roku urodzenia)
7 + 1964 = 1971 = 18
7 + 20 = 27
7 + 2 = 9

IV Warunki – 9 / 18, 27

OTRZYMALIŚMY:

I Warunki – 7 / 16 (Klucz Wcielenia)
II Warunki – 2 / 11, 20, 29
III Warunki – 9 / 18, 27, 36, 45
IV Warunki – 9 / 18, 27

DRUGA ENERGIA II, III i IV WARUNKÓW:

To już jest prostsze:

IV Warunki są jednocześnie drugą energią II Warunków
II Warunki są jednocześnie drugą energią IV Warunków

a druga energia III Warunków jest sumą I Warunków i IV Warunków:
I W 7 / 16 + IV W 9 / 18, 27 =
w skrócie: 7+9 = 16 = 1+6 = 7 (suma I i IV warunków)

7 + 9 = 16
7 + 18 = 25
7 + 27 = 34
16 + 9 = 25
16 + 18 = 34
16 + 27 = 43

druga energia III Warunków – 7 / 16, 25, 34, 43

Pierwsze Warunki mają jedną wibrację !!

OTRZYMALIŚMY WARUNKI ŻYCIA:

I Warunki – 7/16
II Warunki – 2/11,20,29 i 9/18,27
III Warunki – 9/18,27,36,45 i 7/16,25,34,43
IV Warunki – 9/18,27 i 2/11,20,29

To koniec tych żmudnych przeliczeń, dalej będzie już zdecydowanie łatwiej.
Rozpisałam w naszym przykładzie wszelkie możliwe przeliczenia, tak, aby to było czytelne – pamiętacie: szukamy jak największej ilości podliczb, nie będziemy ich wszystkich interpretować, ale wybierzemy spośród nich te najistotniejsze i domagające się wręcz własnej realizacji. Podam znaczenie tych ważnych podliczb/podwibracji.

DŁUGOŚĆ TRWANIA WARUNKÓW ŻYCIA – CZAS ZMIANY WARUNKÓW:

DŻ – Droga Życia, a lata poniżej, to Twój wiek
Zmiana warunków zawsze następuje w dniu Twoich urodzin – odnajdujesz Twoją Drogę Życia poniżej i wiek,w którym następuje zmiana, np. jesteś DŻ 8 to zmiana Twoich II na III Warunki następuje w wieku 37 lat, to tzw „punkt zwrotny”, następuje zmiana energii, poprzez które realizujesz Twój własny Cykl, np Twórczy – II.

DŻ 1 – I na II = 35 lat….II na III = 44 lat…..III na IV = 53 lat

DŻ 2 – I na II = 34 lat….II na III = 43 lat…..III na IV = 52 lat

DŻ 3 – I na II = 33 lat….II na III = 42 lat…..III na IV = 51 lat

DŻ 4 – I na II = 32 lat….II na III = 41 lat…..III na IV = 50 lat

DŻ 5 – I na II = 31 lat….II na III = 40 lat…..III na IV = 49 lat

DŻ 6 – I na II = 30 lat….II na III = 39 lat…..III na IV = 48 lat

DŻ 7 – I na II = 29 lat….II na III = 38 lat…..III na IV = 47 lat

DŻ 8 – I na II = 28 lat….II na III = 37 lat…..III na IV = 46 lat

DŻ 9 – I na II = 27 lat….II na III = 36 lat…..III na IV = 45 lat

Zmiana Twoich Warunków następuje zawsze w dniu Twoich urodzin, np.:
17 października w wieku 44 lat (Twoja Droga Życia 1, zmiana II na III Warunki)

WIBRACJE KLUCZA WCIELENIA
(I WARUNKI ŻYCIA)

KLUCZ WCIELENIA – 1 – INDYWIDUALIZACJA – REALIZACJA
Okres, w którym Twoja osobowość jest silnie krystalizowana, osiągając swój indywidualny kształt. Ten czas sprzyja Twojej aktywności, wykazywania się przedsiębiorczością i organizacją. Tutaj koniecznym jest, aby przede wszystkim liczyć na samego siebie i odnaleźć własną drogę w życiu (to Ty przewodzisz teraz innym). Konieczne wręcz jest bycie aktywnym.
SAMOREALIZACJA – WŁASNY SUKCES
To nauka wprowadzania Twoich własnych myśli w czyn. Od Twojej Drogi Życia w dużej mierze zależy, jak radzisz sobie w tym czasie, czy łatwo przychodzi Ci wykazywanie się swoją własną indywidualnością, czy w dużym stopniu musisz się tego dopiero uczyć – chociaż warunki Twojego dzieciństwa sprzyjają temu zapewne.
Rodzice! Uwaga na nadopiekuńczość w stosunku do Twojego dziecka, Jemu wręcz niezbędna jest nauka samodzielnego działania. Unikaj jakiejkolwiek krytyki w stosunku do Niego, ponieważ Twoje dziecko pracuje nad silnym poczuciem własnej wartości – co będzie Mu wręcz niezbędne w dorosłym życiu. Sucha krytyka wyrządza Mu wielką krzywdę, jasne, że trzeba „nauczyć” jako rodzić określonych rzeczy, ale mów o Jego zachowaniu (delikatnie), ale nigdy o Nim, że jest taki, czy taki….

KLUCZ WCIELENIA – 2 – ZWIĄZKI – WSPÓŁPRACA
Nie łatwo jest w tym czasie dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. Konieczne jest wykazywanie się Twoją własną dyplomacją, cierpliwością – należy być dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Bardzo emocjonalny czas. Warunki życia skłaniają do pasywności i poddawania w wątpliwości Twoich własnych dotychczasowych przekonań i wyborów.
WSPÓŁPRACA – ŻYCIE WE DWOJE
To nauka dyplomacji i pozostawania w harmonii z otoczeniem. Wszelka dysharmonia i działanie zbyt emocjonalne (trudności w dyplomacji) mogą doprowadzać wręcz do poddańczego stylu życia i niepotrzebnych rozstań z ludźmi.
Rodzice! Twoje dziecko jest bardzo podatne na wszelkie Twoje sugestie, to nie łatwe zadanie, aby uchronić je od „wkodowania” w Nim np. negatywnych treści, które będą tak mocno tkwiły, że bardzo trudno będzie Mu się od nich uwolnić w przyszłości. Pamiętaj, że jest bardzo wrażliwym dzieckiem, potrzebującym miłości i wsparcia przede wszystkim. Spraw, aby Ono uwierzyło, że wszystko, co robi, jest dobre – bo stara się naprawdę ze wszystkich sił, ale ma naturalną skłonność do przesadnego perfekcjonizmu.

KLUCZ WCIELENIA – 3 – WYRAŻANIE SIEBIE SAMEGO – TWÓRCZOŚĆ
Życie w tym czasie skłania Cię przede wszystkim do poszukiwania indywidualnych środków wyrazu. Harmonijne stosunki z otoczeniem są dla Ciebie bardzo ważne. Ten czas sprzyja komunikacji słownej i artystycznej. Dużo twórczości – to jeden z najłatwiejszych okresów w życiu, nie trzeba się o cokolwiek zbytnio starać.
SZCZĘŚCIE – SPEŁNIENIE – TWÓRCZOŚĆ
To nauka konsekwencji przede wszystkim. Brak konsekwentnego działania powoduje rozpraszanie Twojej własnej energii, powierzchowność zainteresowań – w efekcie zahamowanie wręcz twórczej ekspresji. Uwaga na lenistwo !!
Rodzice! Unikaj przesadnego plotkowania z Twoim dzieckiem, pamiętaj, że Jemu bardzo zależy na harmonijnych stosunkach z otoczeniem, ucz Je szczerości i lojalności, to bardzo ważne. Twoim własnym działaniem pokaż, jak ważne jest konsekwencja we wszystkim, co się robi – znacznie ułatwi Mu to życie. Zafunduj Mu czas spędzany w „kółku artystycznym” – malowanie, rysowanie, śpiew – w zależności od Jego własnych zainteresowań, ale wspieraj Jego twórczość.

KLUCZ WCIELENIA – 4 – ORGANIZACJA – SPEŁNIENIE – PRACA
Konieczne w tym czasie jest wykazywanie się dobrą organizacją i angażowanie się tylko w przedsięwzięcia solidne i przemyślane. Ten czas wymaga od Ciebie pracy – Twojej własnej, organizowania własnego życia, budowy jego fundamentów.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WYSIŁEK DAJĄ – SPEŁNIENIE
To nauka ostrożności i odpowiedzialności w finansach. Nie staraj się liczyć na szczęście, ale przede wszystkim na Twoją własną pracę. Z cierpliwością buduj od podstaw, jeśli wystąpi taka konieczność, dbaj o silne fundamenty stwarzanych przez Ciebie struktur. Jakikolwiek Twój pośpiech natychmiast wykreuje dodatkowe opóźnienie i przeszkody, których można było uniknąć.
Rodzice! Twoje dziecko uczy się budowania silnych i stabilnych przede wszystkim struktur wszelkich Jego poczynań. Wspieraj tą budowę. Zwracaj jednak uwagę na Jego wiek, czy przez przypadek nie spada na niego nadmiar obowiązków, znacznie przerastających Jego możliwości – przy czym nie odciążaj Go zbytnio, Ono buduje i to samo buduje, pomagaj, ale nie wyręczaj! Możesz Mu od czasu do czasu sprawić drobny prezent – zabrać Go do McDonald”s, czy coś w tym stylu – wniesiesz tym samym wiele radości w Jego życie, której Jemu samemu trudno o nią zadbać.

KLUCZ WCIELENIA – 5 – ZMIANY – WOLNOSĆ – EROTYZM
Szalony to czas, tak mogę powiedzieć. Okres zaspakajania zmysłów, spotkań z erotyką… Wolność – tak bardzo to słowo odzwierciedla wszystkie Twoje decyzje, to fundament wszelkich Twoich kierunków działania. Wiedziesz bardzo interesujące życie i tak bardzo aktywne. Nierzadko występują w nim nagłe, niespodziewane, ale pozytywne dla Ciebie doświadczenia.
PRZYGODA – DOŚWIADCZENIA – ODKRYCIA
To nauka zrozumienia znaczenia i granic Twojej własnej wolności. Przepełnia Cię ogrom energii, którą trudno okiełznać. Bardzo ważnym jest, aby nauczyć ją właściwie ukierunkowywać – wskazany by była np. nauka i trening Aikido – nauczysz się właściwie ukierunkowywać własną energie i unikniesz wielu, niepotrzebnych, niemiłych niejednokrotnie doświadczeń, które wywołujesz, aby się całkiem po prostu „rozładować”. Zwracaj również uwagę na to, czy nie naruszasz terytorium innych osób swoim własnym postępowaniem – poznaj i staraj się szanować granice, które sobie „zaznaczają”.
Rodzice! Trudno jest z takim „żywiołem” rodzicom wrażliwym i zbyt nadopiekuńczym. Z jednej strony należy pozwolić dziecku doświadczać i nie ograniczać tej Jego tak ważnej wolności i swobody (inaczej wyprowadzi się od Was jak tylko nadarzy się pierwsza lepsza okazja), z drugiej natomiast uczyć, tłumaczyć, uczyć, tłumaczyć….. aby nie wchodziło „z butami” w cudze życie – wiecie o co chodzi. Wskazane jest również wspieranie działań mających na celu właściwe ukierunkowywanie i zdrowe rozładowywanie energii Waszego dziecka (uniknie wówczas no bójki w szkole – zwłaszcza, jeśli Jego DŻ to 5, bo nie będzie miało, co rozładowywać).

KLUCZ WCIELENIA – 6 – ODPOWIEDZIELNOŚĆ – OBOWIĄZKI – SZTUKA
Ten okres nie skąpi w odpowiedzialność, jaką musisz się wykazywać i z jakiej musisz się wywiązywać. Trzeba udźwignąć tą odpowiedzialność, wywiązując się z Twoich własnych zobowiązań, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. To czas miłości, wysoko stawianej wartości życia rodzinnego i sukcesu – będącego konsekwencją Twojej odpowiedzialnej natury.
RÓWNOWAGA – BEZPIECZEŃSTWO
To nauka zachowywania równowagi w dawaniu i braniu. Staraj się nie zaburzać harmonii Twojego życia, nie chwiej równowagi, ponieważ możesz doświadczać wówczas nadmiaru obowiązków i utratę poczucia bezpieczeństwa – brak zabezpieczenia.
Rodzice! Zwróćcie uwagę na to, jak wiele miłości potrzebuje Wasze dziecko i jakim jej ogromem stara się Was obdarzać – czasami wręcz opiekuje się Wami. Bardzo ważnym dla Niego jest „dom”, zwłaszcza ciepło w nim panujące. Cierpi kiedy jest w nim coś nie tak, stara się wówczas za wszelką cenę to naprawić i tu jest niebezpieczeństwo! – jeżeli jest zwłaszcza jeszcze małym dzieckiem, ma tendencje do obciążania się poczuciem winy, za wszystko, co jest nie tak w Jego otoczeniu – może dochodzić wówczas do wielu negatywnych, bezpodstawnych przekonań, skutecznie chroniące Go przed doświadczaniem szczęścia w przyszłości. Dlatego: jeżeli coś nie tak dzieje się w domu, za wszelką cenę dbajcie o to, aby to, co Ono samo myśli na ten temat, nie było dla Niego destrukcją.

KLUCZ WCIELENIA – 7 – WIEDZA – DOSKONALENIE SIĘ
To nie łatwy okres dzieciństwa ze względu na trudność odnajdywania się w grupie – Jako dziecko zawsze mogłeś/aś czuć się jakby „na uboczu”. Ten czas, nierzadko spędzany samotnie, konieczny jest do zgłębiania wiedzy (tej o życiu zwłaszcza), poszukiwań i zdobywania specjalizacji w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Następuje w tym czasie głębokie zrozumienie życia i drugiego człowieka. Ten czas nie sprzyja byciu w związkach (co nie znaczy, że nie możesz w nie wchodzić – ale Twoja samotność, przenika głęboko do wnętrza – wewnątrz czujesz się samotnie, stąd iluzja „braku miłości” w otaczającym Cię świecie).
DOSKONALENIE SIĘ – NIEOCZEKIWANY SUKSES
To nauka refleksji, wyciągania wniosków, analizy i mądrości. Ważne, aby życie nie musiało Cię „zmuszać” do czasu spędzanego – samemu z sobą i głębszego zastanawiania się nad sensem istnienia, unikniesz wówczas samotności w życiu, której jedynym celem jest zatrzymanie Cię na chwile w miejscu. To bardzo ważne.
Rodzice! Wasze dziecko jest nad wyraz dojrzałym dzieckiem, znacznie odstępującym swą mądrością od rówieśników – stąd możliwość wystąpienia trudności zrozumienia Go przez grupę. Ważne, aby posiadało „coś” – umiejętność, bądź hobby, coś wyjątkowego, dzięki czemu rówieśnicy łatwiej Go zaakceptują nijako podziwiając to, co potrafi, czy to, czym się zajmuje. Gotowe jest do poruszania ważnych, „dorosłych” tematów z Wami, więc i Wy bądźcie do tego gotowi. Szanujcie i akceptujcie Jego własny świat – z tą akceptacją będzie Mu o wiele łatwiej.

KLUCZ WCIELENIA – 8 – MOC REALIZACJI – SPEŁNIENIE MATERIALNE
Okoliczności w tych warunkach życia wręcz wymagają wzięcia przez Ciebie życia „we własne ręce” – i to z odwagą i determinacją. Niezbędna jest umiejętność wręcz błyskawicznego podejmowania decyzji i szybkiej oceny rzeczywistości. Ten czas sprzyja aktywności, pełnienia władzy, osiągania sukcesów i powodzenia „interesom”. To również rozwój duchowy.
ZACHOWANIE „ZŁOTEGO ŚRODKA”
To nauka dbania o zachowywanie „złotego środka”. Należy unikać nadmiernego ryzyka, tak, aby zawsze mieć „wszystko pod kontrolą”, unikniesz wówczas ewentualnych klęsk, niepowodzeń, nagłych upadków i „problemów z prawem”.
Rodzice! Tu najważniejsze jest, abyście od najmłodszych lat dawali możliwość Waszemu dziecku i wspierali proces samodzielnego podejmowania przez nie decyzji – począwszy od detali: idziecie z Nim do sklepu kupić piłkę np.: pozwólcie Mu wybrać jej kolor. Nie bójcie się Go puszczać na „głęboką wodę”, ale i zadbajcie również o wcześniejszą „naukę pływania” – to przenośnie.

KLUCZ WCIEKENIA – 9 – UNIWERSALNOŚĆ – EWOLUCJA
Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi – bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w podróże i skłania do rezygnacji z własnego „Ja”.
BEZINTERESOWNOŚĆ – SŁAWA
To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest – chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę, zwierzęta, ptaki – ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą nawet do własnych „dzieci”, nie mówiąc już o ich nakarmieniu – rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność, czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń – konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej, no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.
Rodzice! Uczcie własne dziecko przede wszystkim zachowywania zdrowego egoizmu, na wszystkim – kiedy zostaje mu jedno ciastko i chce Wam je dać, a samo również ma na nie ochotę – podzielcie to ciasto na części i zjedzcie wszyscy razem, ale nie pozwalajcie, aby samo zostawało z niczym. Z drugiej strony,kiedy tylko możecie uwrażliwiajcie Je na drugiego człowieka, unikajcie również wykazywania się jakimkolwiek do czegokolwiek brakiem tolerancji – w Jego towarzystwie przynajmniej.

WIBRACJE POZOSTAŁYCH WARUNKÓW ŻYCIA:

1 – Niezależność przede wszystkim – staraj się realizować wszystkie swoje projekty do końca „samemu”. Poszerzaj wiedze i dbaj o własne ciało – równocześnie rozwijając sprawy duchowe. We wszystkim, co robisz ma być widać „perfekcjonizm”. Prowadź, nie przejmuj wzorców. Niech Twoja osobowość będzie widocznie indywidualna. Uważaj na własne emocje.

2 – Przyjaźń i łączenie – działaj dyplomatycznie. Zwracaj uwagę na szczegóły i wyrabiaj w sobie cierpliwość. Szanuj uczucia innych ludzi. Pamiętaj: rozdając i dzieląc – mnożysz. Dbaj o przyjaciół, bo to oni „wynoszą” Cię na własnych plecach. Uspakajaj, wybaczaj, nie zapominając, że jesteś cząstką całości.

3 – Dziel się własną wiedzą, bo rozdając ją – stajesz się Światłem dla innych. Trwaj wśród piękna i sztuki. Wiąż się ze wszystkim, co daje radość innym. Jeśli wszystko, czym dysponujesz, udostępnisz ludzkości, Twoja praca wyda się lekką i przyjemną. Największym środkiem Twojego wyrazu jest słowo – pamiętaj o tym.

4 – Dokańczaj własne obowiązki, a jakiekolwiek ograniczenia traktuj jako mało istotne – bądź ponad nimi. Wszelkie podjęte przez Ciebie zadania muszą być wykonane – i być doskonałe zarówno w formie, jak i treści. Dbaj o ludzi, którzy „nie nadążają”. Mało podróży, wskazane jest pozostawanie „w miejscu”. Unikaj „lekkich” rozrywek, ale korzystaj z wyjść do teatru i słuchaj dobrej muzyki.

5 – Częste zmiany i nieoczekiwane wydarzenia w życiu. Pojmij znaczenie wolności i prawidłowo z niej korzystaj. Staraj się zrozumieć różnych ludzi i motywy ich postępowania. Wybieraj to, co postępowe i słuszne, wszystko, co rozwija świat moralnie i etycznie. Nie przywiązuj zbytniej wagi do spraw materialnych – wiele w Twoim życiu samo się ułoży. Życie niejednokrotnie będzie wymagało od Ciebie przystosowania.

6 – Pozostań wiernym własnym ideałom, ale unikaj narzucania ich innym – wówczas zachowasz równowagę wewnętrzną. Służysz w zależności od swego rozwoju: rodzinie, społeczności, bądź całemu światu. Staraj się dążyć do doskonałości, ponieważ ciąży na Tobie wielka odpowiedzialność, nie rzadko wymagająca wielkiego wysiłku. Nieś pomoc moralną i materialną. Nie naruszaj panującej harmonii.

7 – Rozwój wewnętrzny i wtajemniczenie – zrozumienie ukrytych prawd. Jesteś doradcą lub kapłanem – samotnym wśród tłumu. Tracąc w życiu materialnym, naradzasz się w duchowym – ważne, aby dbać o własną „duchowość”, rozwijać ją świadomie. Dzięki medytacji zrozumiesz świat poza Twoimi zmysłami i siebie. Niczego nie szukaj, a przyjmuj to, co niesie Ci los.

8 – Panuj w świecie materialnym, z odwagą wdrażając własne projekty w życie. Miej silną wolę i żelazną rękę. Nie pozwalaj sobie na słabość. Nie pozwól również na to, aby pieniądze rządziły Tobą i Twoim życiem, to Ty masz być „panem pieniądza”. Dąż do zachowania równowagi między duchem, a materią – a będziesz „tym”, w którego rękach gromadzi się moc i władza.

9 – Twoje życie jest życiem dla innych. Koniecznie pozbądź się ewentualnych uprzedzeń rasowych i narodowościowych. Nie jesteś tu po to, aby służyć swemu narodowi – ale całemu światu. Nie staraj się być pierwszym, a ostatnim. Unikaj przywiązywania się do czegokolwiek – jesteś dla całego świata. Rozdawaj miłość i współczucie gdziekolwiek jesteś. Jesteś dzieckiem Szczęścia – nie istnieją dla Ciebie żadne przeszkody.