Temat 8 – Analiza imion i nazwisk

ANALIZA IMION I NAZWISK

Pamiętacie poprzedni temat, w którym dowiedzieliśmy się, jak „przeliczać” nasze własne imiona, aby zobaczyć, jaką wibrację w sobie zawierają (zamiana liter na cyfry)? Teraz korzystając z poprzedniej lekcji, będziemy mogli przeanalizować głębiej nasze własne imiona i nazwisko, które „nosimy”. Zetknęliście się zapewne z niejedną księgą imion, a teraz zobaczycie, jak samemu poznać znaczenie każdego imienia – skąd biorą się te piękne opisy imion. To nic innego, jak wibracja danego imienia, ubrana w piękne słowa.

Załóżmy, imię Anna:

Pamiętacie: samogłoski – 2, spółgłoski – 1/10 i suma (samogłoski + spółgłoski) – 3/12
Imię Anna, daje wibracje 3, wynikającej z 1 i 2, czyli:
Anna – osoba o silnej ambicji i dużej energii wewnętrznej (1), zapewniającej poczucie własnej wartości. Potrafi współpracować z innymi (2) i wnosić radość w ich życie (3) – tak w skrócie, widzicie, że to proste, a dodatkowo można to „sedno” ubrać w „piękne słowa”, uzyskując kompletny opis i znaczenie tego imienia.
Tak możecie w „skrócie” przeanalizować praktycznie każde imię.

ANALIZA IMION

To, co powyżej podałam, jest jakby uzupełnieniem naszej poprzedniej lekcji, w dzisiejszej natomiast zapoznam Was z głębszym znaczeniem naszych imion i określonymi możliwościami, jakie one nam zapewniają.

I IMIĘ:

Jest obrazem naszej świadomości, ukazuje:
Samogłoski 1 imienia – określają naszą zdolność do samodzielnego tworzenia nowych wartości i dzieł (czy potrafimy i jak sobie z tym radzimy).
Spółgłoski 1 imienia – pokazują naszą zdolność praktycznego użycia naszej mocy wewnętrznej (tych nowych dzieł i wartości – wdrażania ich w życie).
Suma 1 imienia – ukazuje tym samym pełny obraz naszej świadomości – to, jak chcemy i jak nam wychodzi wdrażanie tego naszego „chcenia” w życie.

II IMIĘ:

Można powiedzieć, że jest obrazem naszej podświadomości – wszystkiego, co w nas nieuświadomione:
Samogłoski 2 imienia – ukazują energię, którą przynosimy na ten świat, a która następnie buduje całą naszą osobowość.
Spółgłoski 2 imienia – ukazują formę zewnętrzną naszego istnienia: nie tylko nasz wygląd, stan posiadania, ale i naszą potrzebę otaczania się materią.
Suma 2 imienia – „to, co w nas, to na zewnątrz), tak praktycznie można to powiedzieć.

NAZWISKO:

Określają nasze uwarunkowania społeczne:
Samogłoski nazwiska – ukazują nasze drugorzędne potrzeby – nasze aspiracje życiowe i naszą zdolność zmiany swego stanu społecznego.
Spółgłoski nazwiska – nasz system wartości – to, co sobą reprezentujemy i to, jakich ludzi uznajemy za nasze życiowe autorytety (ich wartości i cechy).
Suma nazwiska – to „zapis” naszej drogi wśród innych ludzi.

POPRZEDNI TEMAT:

Wibracja Duszy – aspiracje życiowe – nasze myśli, wartości, na bazie których budujemy całą naszą psychikę.
Realizacja Duszy – nasz potencjał realizacyjny – realizacja naszych aspiracji życiowych.
Cele – to sposób, w jaki chcemy i możemy funkcjonować.