1.6 Wiedza o Najwyższej Jaźni

W tym rozdziale opisano metodę urzeczywistnienia Jaźni.

Kiedy umysł w formie ego, który przyjmuje ciało za Jaźń i błądzi na zewnątrz, zostanie? zaczepiony wewnątrz Serca, poczucia „Ja” w ciele zanika. Wówczas poprzez wnikliwe wniknięcie z wyciszonym umysłem to kim jest ten, co mieszka w ciele, doświadczy się subtelnego oświecenia; jako „Ja”, które nie jest inne od Absolutu, Jaźni, spoczywającej w lotosie serca. Wówczas powinno się pozostawać spokojnie z przekonaniem, że Jaźń świeci jako wszystko i nic, wewnątrz, na zewnątrz i wszędzie i jest transcendentną Istotą. To jest znane jako medytacja nad Prawdą przekazaną w słowie „Siwo ham ” „jestem Siwą” i nazywa się Czwartym Stanem.

To, co jest jeszcze poza tym subtelnym doświadczeniem, jest Bogiem jako różnie określanym Stanem poza czwartym. Wszechobecnym, Najwyższym Bytem, który świeci jako Rdzeń Boskiego Płomienia wewnątrz i opisany jest jako przejawiający się w koncentracji i medytacji szóstego i siódmego stopnia ośmiostopniowej jogi, jako Rozległości Serca, czysta Świadomość, Absolut świecący pośrodku nieba. Szczęśliwość, Jaźń i Mądrość. Przez długą, ciągłą i wytrwałą praktykę tej medytacji zasłona ignorancji w Sercu i wszystkie wynikające stąd przeszkody będą usunięte, a doskonała Mądrość osiągnięta. Poznanie w ten sposób Rzeczywistości, przebywającej w komorze Serca, w przybytku ciała, jest rzeczywistym urzeczywistnieniem Absolutu wrodzonego wszystkim, ponieważ Serce obejmuje sobą wszystko, co istnieje. Zostało to potwierdzone przez tekst pisma, „Mędrzec przebywa szczęśliwy w mieście o dziesięciu bramach, którym jest ciało”, i „Ciało jest świątynią, zaś indywidualną Jaźnią jest Absolut. Gdy jest On czczony jako „Najwyższe Jam jest”, nastąpi Wyzwolenie; Duch, który nosi ciało w formie pięciu powłok jest ukryciem; ukryciem jest jedynie Serce, transcendentalna Istota tutaj przebywająca jest Panem Ukrycia.” Ta metoda urzeczywistnienia Absolutu jest znana jako daharawidja, czyli Intuicja Wiedza Serca

Cóż więcej jest tu do powiedzenia? To powinno się urzeczywistnić bezpośrednim doświadczeniu.