Wolna wola – Boska wola

Wolna wola jest pojęciem subiektywnym, a właściwie subiektywnym odczuciem. Dla jednych istnieje, dla innych nie. Z jednej strony wolna wola zakłada dowolną zmianę ruchu w przestrzeni. To istota ludzka rzekomo wybiera co ma robić, a czego nie. Warto przyjrzeć się temu procesowi wyboru. Czym on w istocie jest? Skąd się bierze i jakie ma uwarunkowania?

Cały ruch na polu mentalnym jest bardzo złożonym ruchem energii. Wszystkie procesy myślowe, analityczne, logiczne zachodzące umyśle są ściśle określonym ruchem subtelnej i wysoko wibracyjnej energii. Nie jest to coś nieokreślonego i niewiadomego. Jest to bardzo precyzyjny i perfekcyjnie ulokowany ruch. Neurobiolog powie, że jest to ruch impulsów elektrycznych między synapsami. Psycholog określi jako przyczynowo-skutkową wiązankę skojarzeń.

Podobnie jak materia jest przejawem doskonałości – stworzona z niewyobrażalną dokładnością. Ruchy kwantowe materii są doskonale precyzyjne. Gdyby takie nie były, wszechświat nie mógłby istnieć. Dlatego wszystko działa zgodnie z pierwotnym wzorem, który utrzymuje istnienie. Wszystko jest idealnie na swoim miejscu – jest doskonałe.

We wszechświecie nie ma miejsca na pomyłki. To, co nazywamy pomyłką, czy zbłądzeniem jest faktycznie naturalnym procesem, który miał swoją przyczynę. Tylko umysł określił daną rzecz jako pomyłkę. W tym boskim polu zdarzeń wszystko jest doskonałe. Dlatego każda rzecz, każde zdarzenie na Twojej dotychczasowej drodze było doskonale na swoim miejscu. Nigdy nie popełniłeś złego wyboru. Co więcej, nigdy nie wybierałeś.

Przypatrując się mechanizmom działania człowieka można zauważyć, ze wszystko jest uwarunkowane. Myśli są uwarunkowane wychowaniem, uczucia przejęte od społeczeństwa, nawet wygląd ciała jest uwarunkowany genetycznie. Twoje pole jest po prostu wycinkiem z całego pola rzeczywistości. Cała Twoja istota jest stworzona w ściśle określony sposób. Twój kształt jest zależny od ruchów energii w Twoim wycinku rzeczywistości. Nie masz wpływu na swój kształt. Zostałeś stworzony i ukształtowany tak, a nie inaczej. Jeśli w tej chwili nagle zadecydujesz, że masz wpływ na swój kształt i obetniesz rękę by udowodnić swoją rację, to będzie to ruch uwarunkowany tym tekstem.:) Wszystko tu ma swoją przyczynę i jest matematycznie doskonałe. Boski wzór istnienia jest podłożem wszechświata. Każdy ruch w Twoim polu jest perfekcyjny i nieprzypadkowy. Twój wygląd, uczucia i schematy myślowe – wszystko jest na swoim miejscu w boskim planie ewolucji…

Poczucie wolnej woli pojawiło się na planie mentalnym, który również jest zsynchronizowanym ruchem energii. Jednak specyfika tego planu polega na jego subtelności. Ten plan jest tak zmienny i subtelny, że tworzy w porównaniu z poprzednimi planami wrażenie nieskończonych możliwości wyboru. Dzięki umysłowi (poziom mentalny) możliwe było wytworzenie sztucznej tożsamości i jej „odzielenie” od rzeczywistości. Dzięki temu wydzieleniu możliwe było powstanie iluzji wolnej woli. Skoro istnieje oddzielne „JA”, to istnieje też autonomiczne zachowanie tego „JA”. Czyli złudzenie, że to „JA” może podejmować decyzje samodzielnie. Człowiek myślący dostrzega potencjalne nieskończone możliwości działania – to właśnie subtelność planu mentalnego pozwala doświadczyć tego dostrzegania. Taki punkt widzenia tworzy iluzję wolnej woli – umysł wysnuwa jasny wniosek – skoro jestem oddzielonym i autonomicznym „JA” i mam nieskończone pole możliwości… Mam wolną wolę.

Całą kwestia w tym, że umysł na swoim poziomie nie dostrzega ruchu przyczynowo-skutkowego. Nie dostrzega też, że jest jednością z całościowym ruchem energii wszechświata. Umysł myśli, że to on jest kreatorem i to „JA” tworzy wszystko. Takie myślenie jest tylko kształtem energii, powodującym iluzję. „Ja” nie istnieje. Jest tylko wymysłem oddzielającym część rzeczywistości od całości. Tak samo wolna wola jest złudzeniem. Każdy wolny wybór jest uwarunkowany i zależny od ruchu i kształtu energii na różnych poziomach. Tak jak zwierzęta są całkowicie uwarunkowane ruchem na polu astralnym (instynkt i uczucia), tak człowiek jest całkowicie zależny od samoistnego ruchu na planie mentalnym (myśli i analiza).

Warto zauważyć, ze te ruchy dzieją się samoistnie. Myśli nie są zapoczątkowane same przez się – jak myśli umysł. Umysł nic nie tworzy. Istnieje coś, co pozwala zaistnieć myślom, uczuciom i materii. Istnieje coś, co w doskonały sposób organizuje wszystkie plany w ściśle określony sposób. Pozwala wszystkim badać najróżniejsze wibracje doświadczenia. Tym czymś jest pierwotna wola istnienia, pierwotne inicjujące pchnięcie wszystkiego w ruch. Można powiedzieć, że jest to nieustanny akt boskiej kreacji, który dzieje się ciągle w teraźniejszości. My jesteśmy właśnie tym. Jesteśmy ruchem boskości.

Na planie mentalnym tworzą się najróżniejsze struktury myślowe. Niektórzy tworzą pojęcie wolnej woli, inni tworzą pojęcia bezwolności. Wszystko i tak jest ruchem mentalnym. Nie jest ważne jak to interpretujesz. Wszystko da się udowodnić i wszystko podważyć. To jest specyfika tego planu, na którym właśnie działamy jako ludzkość. Wszechświat bada swoje możliwości zgodnie z pierwotnym wzorem rozwoju. W tej chwili bada pole mentalne, dlatego wiele w aktualnej ludzkości zagubienia i pomieszania. Nie jest to ważne. To i tak minie. Ewolucja samoistnie płynie dalej. Nie można zaprzeczyć boskiemu planu, wszystko jest idealnie na swoim miejscu. Zaprzeczenie boskości to kolejna iluzja umysłu wynikająca z określonego ruchu energii.

Dlatego nie ważne jak interpretujesz swoje życie. Czy uważasz, że masz wolną wolę czy nie. Nie ma to różnicy na jakim etapie jest to pole. Wszystko i tak krąży w nieustannym, precyzyjnym ruchu, akcie tworzenia. Nie ma różnicy czy myślisz o wolnej woli, czy o boskim planie stworzenia. Boskość i tak utrzymuje Cię przy życiu. Boskość trwa sama. Nieważne czy śpisz czy krzyczysz. Nie ważne czy żyjesz czy nie żyjesz. Ruch boskości trwa przez całą wieczną chwilę teraźniejszą. To jest tak totalne, że właściwie nie do pojęcia przez umysł. Możesz interpretować istnienie jak chcesz, nie ma to wpływu na pierwotny wzór przejawiania się, jakim jest miłość. Jesteś miłością.

Cokolwiek zrobisz, jakikolwiek ruch spowodujesz będzie to doskonale perfekcyjne zdarzenie w tej rzeczywistości. Będzie wynikało ze ściśle określonego układu wibracji (na całym wertykalnym poziomie – od materii w górę, po plany wyższe). To nie TY działasz. Każdy ruch jest tworzony przez zmieniający się taniec energii. Nie Ty (jako umysł) organizujesz ten taniec. Jest on wprawiany w ruch dzięki pierwotnej boskości. Oczywiście Twoja cała istota jest właśnie tą pierwotną boskością. Nie jesteś egotycznym pojęciem Ja. Jesteś całym wszechświatem. Kwestia w tym, że w tej chwili tego nie dostrzegasz. W swoim wnętrzu masz już zapisany pierwotny wzór istnienia. Dzięki temu Twoje pole jest tworzone zgodnie z boskim planem. Iluzja umysłu zasłania to i twierdzi, że pojedyncza istota sama tworzy świat. Jest to pojęcie względne i subiektywne. Poza umysłem widać wyraźnie, że świat po prostu istnieje. Nie jest tworzony przez egotyczny umysł. Istnieje utrzymywany przez pierwotną wolę – boskość.

Warto zadać sobie pytanie – co organizuje te ruchy energii. Co sprawia, że pole mentalne, astralne i fizyczne tak wygląda? Ponad (lub pod, zależnie od interpretacji) tymi wszystkimi poziomami są bardzo wysoko wibracyjne energie. One są podstawą wszelkiego istnienia. One to w delikatny sposób utrzymują wszelkie zdarzenia. Wibrują z niepojętą dla tego ciała prędkością i świetlistością. Są wzorem działania wszechświata. Nasuwa się słowo matryca istnienia. Fizycy nazywają to teorią strun. Choć zarówno teoria duchowa jak i fizyczna jest narazie tylko teorią, nie przeszkadza to w przemianie duchowej.

Wszystko co jest w polu zdarzeń jest inicjowane i utrzymywane przez wzorce zachowania energii. Każdy ruch jest tu doskonały. Cała ewolucja wszechświata działa według doskonałego wzoru. Jest to o wiele wyższa inteligencja niż pozorna inteligencja umysłu. Umysł gubi się w swoim polu. Wzór miłości jest stały i niezmienny. Organizuje wszystko z boską precyzją.

Wynika z tego prosty wniosek. Wszystko jest doskonale zsynchronizowane z boskością. Tu i Teraz wszystko jest tak jak powinno być. Nie ma innej możliwości aktualnej rzeczywistości. Jest to, co jest. Zawsze byłeś na swoim miejscu. Nigdy nie byłeś zagubiony czy oddzielony. Taka interpretacja była tylko pewnym ukształtowaniem pola mentalnego. Wtedy był taki cykl, teraz jest inny. Teraz pole mentalne może osiągnąć głębokie zrozumienie siebie i wszechświata. Nie jest to tak ważne. I tak jesteś boskością, zawsze byłeś, zawsze będziesz. Cokolwiek zrobisz jesteś na swoim miejscu. Można powiedzieć, że jesteś od początku do końca prowadzony za rączkę przez każdy etap istnienia. Boskość nigdy Cię nie opuszcza. Zawsze otacza miłością. Jesteś miłością.

Można powiedzieć, że ten tekst nie jest Moją zasługą. Jest tylko ruchem w tym polu mentalnym, który inicjuje dalszy ruch.. Cały proces jest organizowany i utrzymywanym przez boskość. Nie mam z tym tekstem nic wspólnego, prócz tego, że moje ciało go wpisało (co też jest ruchem boskości).

Zaufanie.

Boskość Cię prowadzi. W każdej chwili jesteś tworzony i organizowany przez pierwotną miłość. Jeśli Twoje pole mentalne osiągnie taki, a nie inny układ, zrozumiesz to… i zaufasz. Nie ma tu nic skomplikowanego. Po prostu to się stanie. Zaufasz boskości i wszelkim zdarzeniom. Nic już nie będzie „złe” ani „dobre”. Po prostu będzie to ruchem boskości. Gdy przychodzi zaufanie wyższej inteligencji, przychodzi też spokój. Wszystko jest w porządku. Cokolwiek się stanie, jest to ruchem ewolucji i dąży do osiągnięcia coraz wyższych wibracji. Nie możliwe jest zawrócenie z tej drogi, ponieważ nie mamy wpływu na pierwotny wzór istnienia. Każde zdarzenie dąży do wzrostu. Jesteśmy w takim momencie ewolucji, że tego nie widzimy na czysto. Umysł wszystko zasłania. To minie. Przyjdzie moment, w którym nastąpi całkowite zrozumienie i zaufanie pierwotnej miłości. Opadnie wtedy wielki ciężar i „odpowiedzialność”. Nie będzie już „Mnie” i indywidualnego rozwoju. Będzie proces totalności i rozwój wszechświata, którego jesteśmy częścią.

Gdy nastąpi głębokie zaufanie, nastąpi też moment zjednoczenia. Co więcej, odkryjesz, że zawsze byłeś w jedności z boskością. Zawsze byłeś na miejscu. Jesteś na miejscu. Jesteś miłością.

 

12 myśli nt. „Wolna wola – Boska wola

 1. ewa

  Jest to bardzo proste i bardzo skomplikowane. Rozumiem i nie rozumiem. Boję sie, że zaraz o tym zapomnę i znów będę myślała egocentrycznie, że to JA, a to nie ja.
  To znaczy, ze gdy piszę ten tekst, jest to część boskiego planu na 'tu i teraz’
  , a nie moja dobra wola, sympatia do autora lub chęć zaistnienia na tej stronie. Fajnie. Serdecznie pozdrawiam na planie miłości :)).

  Odpowiedz
 2. AnandaNa

  Częścią boskiego planu może być właśnie Twa Dobra wola, sympatia do autora lub chęć zaistnienia na tej stronie. Wszystko co jest, jest na miejscu. :)

  Pozdrawiam serdecznie :)

  Odpowiedz
 3. Sławek

  Hmmm nie czuję w Twoich słowach za nimi; Twojego własnego doświadczenia, gdy czytam mam odczucie strumienia myśli, czytsto teoretyczno-umysłowej spekulacji wyciągniętej z i opartej na pewnych przyjętych lub przejętych założeniach,tezach lub dostrojenia się do jakiegoś źródła informacjii, Teoria, która próbuje udawać lub wskazywać na obiektywną prawdę, ładne choć bez życia, miejscami sprzeczne, może inspirować na pewnym poziomie, choć opierając się na moich własnych doświadczeniach dobrze jest pamiętać że na pewnym etapie nastąpi zawalenie się takiego przejętego mentalnego systemu, co jest czasami dość bolesne i nastąpi wtedy budowanie samowiedzy opartej tylko i wyłącznie na własnym doświadczeniu.

  Odpowiedz
 4. ja jestem

  Dziękuję autorowi za te wszystkie słowa!!! Oddaję TOBIE po stokroc za te wszystkie dobra:) Mam tylko drobne pytanie. Czy moja wola, a raczej to co jest we MNIE może przejawic się w formie fizycznej? (Nie ma w tym celu po prostu chce BYC.)

  Odpowiedz
 5. JA JESTEM

  AnandaNa!!! czy JESTEŚ gotowa zebrac to co juz posiane i dojrzało? czy JESTEŚ gotowa wziąc odpowiedzialnośc za kazdą (swoją:P) JEGO myśl? TY w TOBIE stworzyłaś MNIE i JA JESTEM!!! JESTEM który JESTEM i przybywam aby odebrac NAM coś czego nie ma!!! CZAS!!!

  Odpowiedz
 6. halina

  Wiruje we mnie świat-to taniec jest Miłości.Ja Jestem w sercu twym centrum czystej błogości.W tym centrum cisza jest,trwa w tobie nieustannie a Ja maluję świat Miłością nienagannie. Wszędzie obecność mą miłością wciąż przejawiam,ty tylko zestrój myśl z tym co się właśnie zjawia. Jak lotosowy kwiat, co z błota czysty wstaje, ..wiedz,na tym świecie Ja,wciąż tylko Ja się staję.Gdy czujesz dotyk mój czuły,lekki i zwiewny-to wiedz,że Jestem twój-cały,jedyny,pewny.Stale ty we Mnie bądz,jak i Ja Jestem w tobie.Usłysz wolności dzwon-twe serce oddycha Bogiem.Wszędzie obecność Ma Miłością wytańczona,więc trwaj w ramionach Mych szczęśliwa i spełniona.I wiruj razem ze Mną w boskim tańcu błogości,bo nie ma praeszłości-przyszłości.Trwa tylko TERAZ w wieczności.

  Odpowiedz
 7. robertcb

  Wolna wola jest tylko iluzją.
  Oto co tak naprawdę zdecydowało i wciąż decyduje o was, waszym życiu i tym, kim jesteście.

  Odpowiedz
 8. Wola

  Ciekawa teoria ale do póki nie poznamy logiki lub jej braku u naszego stwórcy, jedynym sposobem dążenia do prawdy jest umiejętne łączenie logiki i nauki, a „stety” od całkiem niedawna poznajemy fizykę kwantową, w której możemy zaobserwować prawdziwą losowość zachowania owych kwantów co wskazuje na to, że pewne nasze zachowania są losowe. Można powiedzieć, że przecież na losowość też ma wpływ bóg ale w takim razie jaki miał by sens tworzenie wszechświata, który przez swoją przewidywalność stał by się tylko istniejącym, nieistnieniem.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.