Inspiracja na dziś:

”Ludzie nie rozumieją prostej i oczywistej prawdy - prawdy ich codziennego, stale obecnego i wiecznego doświadczenia. Ta Prawda jest Prawdą Jaźni (Atmana). Czyż jest ktoś, kto nie jest świadomy Jaźni? Ludzie nie chcą nawet słuchać tego (Jaźni), podczas gdy chętnie chcieliby poznać kłamstwa znajdujące się poza nią - niebo, piekło, reinkarnacja. Ponieważ kochają oni tajemnicę, a nie nagą prawdę, religie pobłażają im - po to, by okrężną drogą doprowadzić ich do Jaźni. Błąkając się tu i tam, musisz powrócić tylko do Jaźni. Dlaczego więc nie trwać w Jaźni już tu i teraz?„ Ramana Maharishi

***

Witamy Cię serdecznie,

Strona ta jest poświęcona szeroko pojętej tematyce rozwoju duchowego.

Słowa przewodnie tej strony to: Świadomość, jasność, inspiracja, zrozumienie, Są to pojęcia uniwersalne i zrozumiałe dla każdej istoty ludzkiej idącej swoją ścieżką rozwoju duchowego. Są one niezależne od wyznań religijnych czy filozoficznych.

Znajdują się tu różne artykuły (inspiracje) dotyczące rozwoju duchowego, a także przydatne informacje dotyczące medytacji, technik wizualizacyjnych, afirmacyjnych, przykłady modlitw czy pracy z podświadomością.

We wszechświecie nic nie dzieje się przypadkowo. Twoje pojawienie się na tej stronie również nie jest przypadkowe. Masz możliwość skorzystania z zawartych tu inspiracji. Wszystko zależy od Ciebie i Twoich wyborów, które są zawsze na miejscu i są zgodne z rytmem całego Wszechświata.

Ta strona jest spokojną, cichą przystanią duchowej inspiracji. Jeśli chciałbyś wprowadzić pozytywne zmiany do swego życia, to nie przypadkowo trafiłeś we właściwie miejsce. To są tylko informacje, tylko od Ciebie zależy jak je wykorzystasz. :)

 

Wszystkiego dobrego

Namaste

(sanskr. „Boskość we mnie kłania się Boskości w Tobie”)


 

Życzymy wielu pozytywnych inspiracji,
RozwójDuchowy.net