Archiwa kategorii: Czakry

Czakry – 4 – Czakra serca

Czakry – 4 – Czakra Serca

 

czakra4

 

Anahata – Czakra serca

Znajduje się  na środku klatki piersiowej na wysokości serca

Symbol: Dwunastopłatkowy lotos

Zmysł: Dotyk

Kolor: zielony, czasem różowy

Ciało: Wyższe astralne, mentalne

Przyporządkowanie cielesne:  serce, klatka piersiowa, skóra, grasica – kontroluje system limfatyczny.

Funkcja energetycznego serca:

Jest to czakra środkowa dlatego tez stanowi połączenie trzech czakr dolnych z trzema czakrami górnymi. Stanowi pomost między tym co „ziemskie” i tym co duchowe. Pomostem tym jest duchowa miłość.

Czakra ta jest odpowiedzialna za uczucia wyższe takie jak miłość, radość, ufność. Nie ma w niej miejsca na mocne i negatywne emocje.  Poprzez tą czakrę przepływają uczucia zachwytu i pozytywnego wzruszenia (np. pięknem krajobrazu, sztuki, muzyki).

O ile poprzednia czarka mogła tworzyć podziały (ego), Anahata jednoczy poprzez współczucie i serdeczność.

Miłość – Jest to chyba uczucie najbardziej kojarzone z tym właśnie centrum energetycznym. Jest to piękne uczucie, które może przybierać różne formy. Najbardziej rozpowszechnionym wzorcem jest czucie miłości do innych osób, w szczególności do partnera, dzieci i rodziców. Jest to miłość osobowa, uzależniona od warunków zewnętrznych, jednak jej esencją jest czysta energia serca, zmodyfikowana przez różne poglądy.

W swoim czystym stanie Czakra serca iluminuje miłością do wszystkiego. Jest to bezinteresowne i czyste uczucie, które jest aspektem odczuwania jedności. Właściwie w pierwotnym przejawie jedność i miłość jest tym samym. Miłość do całego wszechświata jest również poczuciem jedności z całym wszechświatem. To dwie strony tej samej monety. Do tego stanu prowadzą również dwie drogi duchowe. Jedna rozwija samą miłość, skupia się na czakrze serca – jest to droga serca. Poprzez rozwijanie energii serca pojawia się wgląd, że wszystko jest jednością. Druga droga jest ścieżką świadomości i postrzegania. Poprzez wgląd w naturę tej rzeczywistości świadomość zaczyna postrzegać wszystko jako jedność i właśnie wtedy pojawia się… miłość. Dwie drogi, ten sam szczyt.

Miłość, współczucie, serdeczność jest bardziej kojarzona z energią żeńską. Jest to miękka, pełna ciepła energia często kojarzona z macierzyństwem. Dlatego kobiety uchodzą w tym świecie jako bardziej delikatne, uczuciowe, działające intuicyjnie czyli te, które kochają. Tak też są wychowywane. Dlatego kobietom jest łatwiej działać w zgodzie z energią serca, jest to po prostu im bliższe.

Współczucie – Ta czakra jest pierwszą, która wibruje na częstotliwości energii mentalnych. Pojawia się tu subtelne i intuicyjne zrozumienie odnośnie innych istot. Intuicyjne zrozumienie, że inne stworzenia czują to samo co my. Jest to bardzo duży skok jakościowy w porównaniu do poprzedniej czakry. Człowiek zauważa, że inne istoty również mają uczucia i reagują tak samo. Tu pojawia się głębokie współczucie. W pełni rozwinięte współczucie sprawia, że człowiek nie może już krzywdzić. Jest pełen serdeczności i miłości do innych istot. Wie jak smakuje cierpienie i nie chce by ktokolwiek cierpiał. Współczucie jest drugą twarzą miłości.

To właśnie w duchowym sercu pojawia się uczucie jedności. Choć na poziomie tej czakry nie jest jeszcze dobrze zrozumiane (zrozumienie przychodzi wraz z wyższymi czakrami), to jest odczuwane jako radosny, pełen światła brak oddzielenia. To właśnie to poczucie uniemożliwia działania krzywdzące. To właśnie ta energia jest źródłem wszelkiego bezinteresownego działania w tym świecie.

Ludzie z rozwiniętą czakrą serca są bardzo łagodni i serdeczni. Działają z intencją nie-krzywdzenia. Czują, że pozytywne uczucia są dobre, dają więc je innym. Jest to spojrzenie przez pryzmat miłości, która jest bezinteresowna.

Przyjemność – Poprzez tą czakrę przepływa również energia subtelnej przyjemności, radości istnienia. Nie jest to przyjemność cielesna niższej czakry. Jest to przyjemność duchowa, związana często ze sztuką. Niektóre obrazy czy utwory muzyczne tworzą bardzo wysokie wibracje, wypełniają człowieka wewnętrzną radością ich przeżywania. Człowiek rozpływa się w tym uczuciu. To właśnie energia serca sprawia, że istoty ludzkie są w stanie dostrzec piękno.

Dotyczy to też piękna natury. Co czujesz, kiedy widzisz majestatyczny i przepełniony spokojem zachód słońca? Piękno rozwijających się kwiatów w wiosenny poranek? Spokój płynącego strumyka błyskającego refleksami światła? Często takie widoki budzą właśnie energię serca, po prostu stajesz zachwycony pięknem otaczających Cię zjawisk. Czujesz radość i wdzięczność, która istnieje sama z siebie i nie jest skierowana do żadnej formy.

Przebaczenie, odpuszczenie – To bardzo ważna cecha tego centrum energetycznego. Umożliwia balans energetyczny dla całego ciała. Kiedy podświadomość zostaje skrzywdzona, zatrzymuje w sobie uraz do krzywdzącego obiektu (ktoś lub coś). Taki uraz rzutuje na dalsze działania i sprawia cierpienie. Jest jak krwawiąca rana, która sprawia ból przy każdym wspomnieniu. Tu z pomocą przychodzi przebaczenie.

Gdy Anahata działa harmonijnie umożliwia tą transformację energetyczną jaką jest przebaczenie. Jest to tak na prawdę uzdrawiająca energia miłości, skierowana najpierw do siebie, potem do oprawcy. Ta energia może być też skierowana również do wnętrza, jeśli to podświadomość czuje się winna. Przebaczenie rodzi też akceptację, co jest również energią czakry serca.

Jest to bardzo intuicyjny proces przebaczenia. Człowiek nie musi rozumieć natury poczucia winy, nie musi nic sobie tłumaczyć. Na poziomie czakry serca ważne jest przede wszystkim czucie. Oczywiście proces przebaczenia może obejmować wiele aspektów i wiele różnych energii. Są to procesy angażujące też wyższe czakry, np. zrozumienie czy jasne widzenie sytuacji poprzez trzecie oko.

Uzdrawianie – Jest to kolejna istotna rzecz mająca swoje źródło w tej czakrze. Miłość jest uniwersalną i uzdrawiającą energią. Dotyczy to zarówno ciała fizycznego jak i duchowego (np. wyżej wspomniane przebaczenie). Bez otwartej czakry serca uzdrawianie jest niemożliwe lub mało skuteczne. Sama natura energii miłości ma uzdrawiające cechy – ciepło, przyjemność, rozluźnienie, radość. Same te uczucia pojawiające się w ciele powodują uruchomienie naturalnych procesów uzdrawiania. Te energie są podstawą większości metod skutecznego uzdrawiania.

O ile splot słoneczny odpowiada za medialność i w tym wypadku na uzdrawianie na odległość, to esencją energii uzdrawiania jest właśnie czakra serca. To ona umożliwia najpierw stworzenie intencji potem przesłanie ich ze szczerą serdecznością.

–  Bliskość i ufność – dotyk, jako zmysł przewodni tej czakry, ma bardzo dużo wspólnego z bliskością. Nie jest to bliskość ściśle erotyczna (choć może się z nią mieszać). Jest to serdeczny dotyk drugiej istoty czującej, jest to ciepłe przytulenie, otwarcie i danie miłości. Pełna ufności bliskość, która pojawia się między dwoma istotami. Jest to odsłonięcie własnego wnętrza.

W naszym społeczeństwie jest wielu ludzi, którzy obawiają się bliskości. Jest to często spowodowane urazami z przeszłości, gdzie otwarci do drugiego człowieka doznali odrzucenia. Kierując serdeczność i jednoczącą energię miłości do innej osoby zostali odrzuceni (ta osoba mogła nie być gotowa lub mieć zamkniętą czakrę serca). To odrzucenie spowodowało „przekłamanie” energetyczne – wysyłając miłość dostaliśmy od drugiej istoty oziębłość, wysyłając energię jedności dostaliśmy w zamian sygnał podziału. Tak mógł powstać uraz na sercu. Z takim urazem powstaje lęk przed przyszłym otwarciem i zaufaniem na nowo.

W tym układzie odrzucenia nie chodzi o drugą istotę. Nie trzeba na nią zrzucać winy za swój ból. Wewnętrzny uraz powstał ponieważ oczekiwaliśmy miłości/serdeczności/jedności od drugiego człowieka i nie dostaliśmy tego. Wskazuje to, że czakra serca nie była w pełni otwarta. Gdyby była promieniowałaby miłością bezwarunkowo, bez oczekiwań. Czułaby jedność bez względu na zachowanie obserwowanej osoby. Jednak rozwijająca się dopiero czakra szuka tego uczucia w innych – człowiek myśli, że inni są źródłem miłości. Z tego myślenia powstaje uraz.

Aby uzdrowić uczucie odrzucenia i zamknięcia warto sobie uświadomić, że już teraz masz tą miłość w sobie. Skupić się na sercu, przebaczyć sobie i innym. Zaakceptować wybory innych i zauważyć, że samemu jest się źródłem miłości, która może być niezależna od innych.

Harmonia czakry:

Harmonia Anahaty tak na prawdę jest równoznaczna z harmonią całego ciała. Nie oświecenie czy witalność fizyczna, po prostu balans w całym ciele, gdzie żadna energia nie dominuje nad innymi.

Gdy to centrum energetyczne działa harmonijnie człowiek jest otwarty na bliskość. Nie boi się jej, nie ucieka przed nią. Nie jest tu konieczne zrozumienie, że uczucie miłości jest wewnątrz i jest niezależne od innych. Takie zrozumienie jest funkcją wyższych czakr. Tu ważne jest samo czucie powyższego. I to wewnętrzne poczucie niezachwianej, ciepłej, pełnej serdeczności energii jest domeną harmonii tej czakry. Dotyk człowieka z otwartą czakrą serca jest ciepły, spokojny, miękki i serdeczny.

Człowiek jest otwarty, chętny do niesienia pomocy. Promieniuje serdecznością i spokojem. Wszędzie gdzie się pojawi tworzy jedność i wspólnotę. Jest źródłem akceptacji, potrafi łagodzić spory i kłótnie.

Panuje wewnętrzne poczucie, że wszystko jest miłością i jednością. To uczucie może zharmonizować niższe czakry i wytworzyć poczucie bezpieczeństwa. Skoro wszystko jest jednością (miłością) – nie ma zagrożenia.

Otwierając tą czakrę światopogląd może ulec zmianie. Człowiek może nagle przenieść się do „innego świata”, pełnego miłości, akceptacji i radości z samego istnienia. Może zacząć postrzegać świat jako jeden proces miłości. Tworzy się ufność do tego procesu – Cokolwiek będzie, będzie dobrze. To uczucie może się pojawiać w formie ufności do Boga, do Istnienia, do wszechświata.

Pojawia się działanie nazywane często intuicyjnym, kierowane wewnętrzną mądrością serca. Choć na samą intuicję wpływają też wyższe czakry, to właśnie w sercu istnieje wiedza miłości. Człowiek może kierować się miłością wiedząc, że każdy jego wybór będzie dobry i będzie tą miłość tworzył.

Dysharmonia czakry:

Zachwiana energia przepływająca przez czakrę serca tworzy często uzależnienie od innych. Człowiek chciałby dawać miłość i otrzymywać ją w zamian. Gdzieś w głębi odczuwa brak pełni i pragnie zniwelować ten brak miłością od innych. Brakuje mu miłości i czuje, że jej potrzebuje. Szuka jej na zewnątrz uzależniając się od innych. Powstaje często sytuacja, gdzie jedna strona daje miłość (stara się otaczać miłością wszystko i wszystkich) jednak nie otrzymuje jej w zamian i czuje, że jest to nie w porządku. Tu pojawiają się oczekiwania względem innych i ból powstały z braku ich spełnienia.

Czasem człowiek ufa Bogu (istnieniu, rzeczywistości), jednak jest to ufność niepełna. Gdzieś w głębi czuje niepewność i lęk. W takim przypadku często podświadome lęki wychodzą na jaw i rzeczywistość nie okazuje się taka jaka powinna być. Wtedy często przychodzi cierpienie lub poczucie braku akceptacji. W pełni otwarta czakra ufa całkowicie, nie ma tam miejsca na niepewność. Jest to ufność równoważna z wiedzą.

Mogą pojawiać się trudności w bliskich relacjach z innymi. Sama bliskość może tworzyć uczucia skrępowania, niepewności, niewygody. Człowiek może uważać, że nie potrzebuje bliskości i miłości, tym samym zamyka się na to uczucie. To może prowadzić do „zamknięcia” czakry serca.

Zamknięta (przytłumiona) czakra:

Na wstępie warto zaznaczyć, że czakra serca nie może być całkowicie zamknięta, ponieważ ta energia jest niezbędna do samego życia (jest częścią życia). Jednak może być mocno przymknięta.

To co charakteryzuje przygaszoną Anahatę to przede wszystkim brak miłości. Oziębłość i szorstkość. Jeśli chodzi o tą czakrę to w tym społeczeństwie wielu mężczyzn ma ją przymkniętą. Jest to spowodowane bardziej stereotypem prawdziwego mężczyzny, który musi być twardy, konkretny, męski. Musi radzić sobie z przeciwnościami losu, walczyć, a nie współczuć. Jest to stereotyp bardzo często przekazywany nieświadomie. Po prostu są pewne role, które trzeba grać aby być dobrze postrzeganym przez innych. To prowadzi często do wewnętrznych konfliktów. Warto sobie uświadomić, że czułość nie jest oznaką słabości.

Bardzo częstym problemem są też urazy i miłosne zranienia. Ten proces rozwija się stopniowo. Najpierw budzi się energia seksualna z niższych czakr, Jest ona projektowana na obiekt pożądania (partnera). Gdy ta energia wznosi się do czakry serca, pobudza ją. Tym samym człowiek zaczyna czuć radość przebywania z partnerem. Zaczyna płynąć miłość (choć jeszcze obarczona warunkiem). Ta miłość sama w sobie jest czysta, jednak powstaje uwarunkowanie: jeśli partner odwzajemni uczucia będzie dobrze, jeśli nie, będzie źle. I w przypadku odrzucenia przez partnera w sercu powstaje rana. W chwili uświadomienia sobie, że człowiek jest odrzucony przez drugą osobę, powstaje energetyczne przekłamanie i informacja „nie dostaję miłości”. Energia miłości nie znika od razu, zostaje zniekształcona i zmodyfikowana czego rezultatem jest nieszczęśliwa miłość. Jest to często interpretowane jako ból serca duchowego. Taki zapamiętany ból często powoduje brak ufności i zamknięcie się na bliskość. Człowiek trzyma uraz i nie chce się otworzyć, nie chce znów czuć miłości ze względu na możliwość zaistnienia bólu. Czakra się zamyka.

Na podobnej zasadzie działa większość zniekształceń energii czakry serca. Jest to po prostu skierowanie uwagi na zewnątrz i uzależnienie wewnętrznej energii miłości od warunków zewnętrznych.

Otwieranie i harmonizowanie czakry serca:

– Kolor zielony – Czysty jasnozielony kolor, najczęściej występujący w naturze. Dlatego obcowanie z naturą (zielone drzewa, trawa) bardzo pozytywnie wpływa na czakrę serca.

– samogłoska „a” – Jest to dźwięk podstawowy i pełen otwarcia. Intonowanie „a” otwiera czakrę serca, otwiera człowieka na tą rzeczywistość.

– Muzyka – Przede wszystkim klasyczna z pełnymi, harmonijnymi tonami instrumentów smyczkowych. Również new age i medytacyjna. Ogólnie każda muzyka, która budzi zachwyt i wzruszenie. Ważne są też odgłosy natury, które uspokajają i rozwijają wrażliwość.

– Dźwięk – w tonacji „F”, można wypowiadać samogłoskę „a”.

– Zapach olejku różanego – koi i uspokaja serce.

Praktyki medytacyjne i afirmacyjne:

– Bkakti joga – jest to odmiana jogi polegająca na rozwijaniu miłości. Jest to droga wielbienia boskości (Boga), wszystko co się robi, robi się ku chwale boskości. Jest tu rozwijana miłości do wszystkiego i poczucia, że Bóg jest wszystkim. Droga ta rozwija ufność, akceptację i radość z całego boskiego przejawu istnienia.

– Wizualizacja światła – Czyste, kryształowo zielone światło, mieniące się różem i czerwienią. Praktyka ta polega na wyobrażaniu sobie tak czystego światła promieniującego z serca i obejmującego wszystko w około. Światło to promieniuje na wszystkich i wszystko bezwarunkowo. Obejmuje całą przestrzeń serdecznością, łagodnością i delikatnością. Przebacza, uzdrawia, harmonizuje wszystko, bez względu na wszystko. Miłość jest totalna, nieograniczona, całkiem swobodna, budząca wewnętrzną radość. Taka wizualizacja jest nieocenionym narzędziem na drodze rozwoju czakry serca.

– Afirmacje – Tu przychodzą z pomocą afirmacje dotyczące akceptacji, harmonii, serdeczności, czułości, dostrzegania jedności. Przykładowe afirmacje „Moje działania są zawsze harmonijne”, „Jestem otwarty na czyste doświadczenie miłości”, „Akceptuję siebie i innych”, „Moje działania są serdeczne”, „Daję miłość, jestem otoczony miłością, jestem miłością”, „Przebaczanie przychodzi mi z łatwością”, „Jestem otwarty na radość i miłość”, „Wszędzie dostrzegam piękno tego świata”, „Mój dotyk jest serdecznością”.

Przebaczenie – Ten proces jest często niedoceniany, jednak bardzo ważny na drodze rozwoju. Pozwala na uwolnienie z trzymanych urazów i blokad energii. Dlatego warto uczyć się przebaczać. Warto przebaczyć sobie, innym, światu, Bogu… Przebaczenie jest równoznaczne z akceptacją, otoczeniem urazu uczuciem „już dobrze”. Przebaczenie może się wiązać ze zrozumieniem lub poczuciem, że wszystko jest jednością. Nie ma krzywdzącego i krzywdzonego, jest jeden proces. Wszystko co „złe” bierze się z nieświadomości i zagubienia. Otwarcie serca otacza wszystko intuicyjnym zrozumieniem, akceptacją. Prawdziwie otwarte serce przebacza wszystko.

Postrzeganie przez pryzmat serca – Człowiek jest przyzwyczajony patrzeć na rzeczywistości z punktu widzenia umysłu. Świadomość, która postrzega tą rzeczywistość jest często umieszczona w głowie. Człowiek zamyka swoje postrzeganie w umyśle, patrzy przez pryzmat umysłu, utożsamia się z umysłem. Jest często bardzo logiczny i rzeczowy. Takie zachowanie sprawia, że energia serca jest często tłumiona.

Warto więc „przenieść” swoją świadomość do serca. Czyli wyobrazić sobie, że prawdziwy „Ja” jest w sercu, nie w głowie. Głowa jest czysta, serce jest centrum postrzegania. Wtedy wszystko co robimy robimy od serca. Widzimy sercem, czujemy sercem, mówimy od serca, dotykamy z czułością serca, słuchamy sercem. Wszystko staje się serdeczne. Następuje serdeczne działanie.

– Cechy urzeczywistnienia czakry serca (można użyć do afirmacji):

– serdeczność, miłość, ciepło, ufność, otwartość, radość, piękno,

****

Podsumowując, Czakra serca odpowiada za uczucia wyższe – miłość, radość, poczucie jedności. Otwarte serce cechuje ufność, akceptacja, delikatność i współczucie.

To właśnie tutaj obrazy zamieniane są na uczucia. Tu możemy świadomie czuć piękno, zachwyt i radość z doświadczania.

Rany serca powstają z braku świadomości, że źródłem miłości jest wnętrze. Miłość płynie sama, wystarczy jej na to pozwolić.

Czakry – 3 – Czakra splotu słonecznego

Czakry – 3 – Czakra splotu słonecznego

 

 

 

Manipura – czakra splotu słonecznego

Znajduje się dwa palce ponad pępkiem i otwiera się do przodu.

Symbol: Dziesieciopłatkowy lotos

Zmysł: Wzrok

Kolor: żłółty

Ciało: Astralne (uczucia, pragnienia)

Przyporządkowanie cielesne: Dół pleców, jama brzuszna, system trawienny, żołądek, wątroba, śledziona, woreczek żółciowy, wegetatywny system nerwowy.

Przyporządkowanym gruczołem jest trzustka, która reguluje poziom insuliny w organizmie oraz odpowiada za prawidłowe trawienie.

Funkcja splotu słonecznego:

Splot słoneczny ma wiele funkcji dotyczących ogólnie życia człowieka w świecie.. Kiedy dwie pierwsze czakry funkcjonują poprawnie, pojawiają się nowe możliwości związane z egzystencją w świecie. Te „nowe” energie określa właśnie czakra splotu słonecznego.

Ego – Splot słoneczny jest miejscem gdzie mieści się osobowość człowieka. Tu znajdują się wyobrażenia i przekonania dotyczące siebie i świata. Właściwie splot słoneczny jest miejscem gdzie ulokowana jest nasza egotyczna świadomość (nie świadomość w sensie głębszego zrozumienia i jasności postrzegania) i podświadomość. To centrum energetyczne odpowiada za nasze relacje ze światem przejawionym. Pozwala nam mieć własne zdanie i umożliwia wolność wyboru. To tu następuje indywidualizacja ego. To tu znajdują się różne wzorce i wyobrażenia o sobie i świecie, cała nasza samoocena. W splocie słonecznym ma źródło poczucie własnego „ja”.

Gdy istnieje ego pojawia się również poczucie akceptacji lub jej braku. To właśnie w splot słoneczny reaguje najmocniej gdy czegoś nieakceptujemy lub nie jesteśmy akceptowani.

Dzięki energii splotu słonecznego, człowiek tworzy pewną wizję siebie w społeczeństwie i próbuje ją oznajmić światu. Często robi to poprzez wykorzystanie władzy i wpływu na innych ludzi. Dzięki tej energii możemy się wyrażać, określać i działać w świecie. Mamy wolną wolę i siłę by z niej korzystać. Na tym poziomie pojawia się rozeznanie – co jest dla nas ważne, a co mniej. Czego chcę, a czego nie chcę. Dzięki temu możemy wybierać tak, aby dążyć do spełnienia.

Światło – Ta czakra jest źródłem wewnętrznego światła człowieka. Pobiera ona energię od słońca i rozprowadza po całym ciele ożywiając i energetyzując je. Jest to interpretowane jako źródło wewnętrznej energii i siły. Energia tej czakry daje motywację, chęć do życia, chęć do tworzenia. Jest to czysta energia działania, aktywności. Wewnętrzna siła człowieka.

Dzięki temu człowiek może być niezależny od innych, mieć własne zdanie i być pewnym swego. Potrafi doskonale odnaleźć się w świecie. Wewnętrzne światło sprawia, że człowiek czuje się pełen radości i energii. Życie staje się pełne światła i optymizmu. Jest pełno energii do działania.

Splot słoneczny potrafi także transformować energie niższych czakr. Dzięki temu powstaje uczucie spełnienia i samo zadowolenia. Jest to moment, w którym „JA” czuje się spełnione.

Uczucia – W czakrze splotu słonecznego znajduje się większość uczuć związanych z pragnieniami i awersjami. Czakra ta określa również emocje. Są one jednak warunkowe i zależne od czynników zewnętrznych. Wszystkie antypatie i sympatie, upodobania – są powiązane z tą właśnie czakrą.

Najpopularniejszą „pozytywną” emocją związaną z czakrą splotu słonecznego, jest zauroczenie – czyli miłość warunkowa. Jak jest się zakochanym, to czuć to bardzo dobrze na tej czakrze. Człowiek nic nie je, a w brzuszku lata „stado motylków”. Jest to bardzo pozytywne, póki nie przerodzi się w coś wręcz przeciwnego, co również czuć na splocie. Wszelkie miłosne cierpienia również przejawiają się tu najmocniej.

Medialność – Jak napisane wyżej, splot słoneczny jest siedzibą podświadomości. To z tego miejsca podświadomość może porozumiewać się ze światem. Robi to za pomocą „nici aka”, które w Hunie obrazują niewidzialne połączenie między człowiekiem, a innymi rzeczami. Podświadomość wysyła taką nić do każdej rzeczy, na którą zwróci uwagę. Wtedy zostanie nawiązane połączenie i może być przesłana energia. Tu można wytłumaczyć działanie wielu paranormalnych zdarzeń.

Podświadomość może kontaktować się telepatycznie (właściwie inaczej nie umie), może uzdrawiać na odległość czy lokalizować różne przedmioty. Robi to właśnie za pomocą nici aka.

Przez tą czakrę nawiązujemy również kontakt z innymi ludźmi. Może to być kontakt pozytywny, a także negatywny. Kiedy jest pozytywny, wtedy czujemy się dobrze i miło w towarzystwie osób. Jeśli zaś coś jest nie tak, brzuch się ściska i broni przed wibracjami innej osoby.

Harmonia czakry:

Kiedy czakra działa harmonijnie człowiek akceptuje siebie i cały swój byt. Ma poczucie swego miejsca we wszechświecie. Jest pewny swego, jednocześnie szanując i akceptując postawę innych ludzi. Potrafi z nimi współpracować.

Uczucia są harmonijne i wyważone. Gdy pojawiają się jakieś negatywne czy mocne uczucia, człowiek dąży do wyrównania ich i osiągnięcia pełni. Jest wewnętrzny spokój i pewność, że wszystko będzie dobrze. Człowiek czuje, że potrafi poradzić sobie ze wszystkim, jest zaradny i potrafi osiągnąć spełnienie.

Harmonia na tym poziomie oznacza też zdrową samoocenę. Człowiek czuje się godny i wartościowy.

Pojawia się poczucie dostatku i świadomość, że ma się wszystko co na daną chwilą potrzebne. Nie musi się to wiązać z bogactwem (choć może).

Gdy to centrum jest wypełnione światłem, wtedy człowiek jest pełen energii i chęci do działania. Realizuje siebie i swoje zamiary. Bez problemu osiąga to co chce. Jest pełen wewnętrznego światła i optymizmu.

Gdy ta czakra jest rozwinięta, mogą też być rozwinięte zdolności takie jak uzdrawianie czy telepatia. Człowiek posiada wtedy wiele informacji o świecie i potrafi z nich korzystać, aby osiągnąć swoje cele.

Dysharmonia czakry:

Człowiek nie potrafi znaleźć swojego miejsca w świecie. Chciałby wszystko kontrolować, na wszystko mieć wpływ. Nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością, nie akceptuje jej. Często nie akceptuje siebie i swojego ciała.

Pojawia się niska samoocena i potrzeba dowartościowania się. Człowiek stara się i wysila by poczuć się wartościowym. Stara się za wszelką cenę wybić w tłumie. Często jest bezwzględny dla innych. Nie akceptuje ich i nie potrafi z nimi współpracować. Najczęściej rywalizuje z innymi mając poczucie niedostatku. To dość typowe myślenie współczesnych ludzi – „Nie starczy dla wszystkich”.

Człowiek jest nerwowy i nadpobudliwy. Nie potrafi często znaleźć spokoju i harmonii w życiu.

Gdy czakra ta działa nie harmonijnie człowiek odczuwa niedostatek. Odczuwa pragnienie, że chciałby więcej i więcej (rzeczy materialnych, pieniędzy, władzy itp).

Może również nie umieć stworzyć satysfakcjonującego i harmonijnego związku z drugą osobą. Może pojawiac się zbytnia dominacja lub przytłumienie ze strony partnera.

Zamknięta czakra:

Przede wszystkim odczuwany brak energii i wewnętrznego światła. Człowiek czuje się zagubiony w tym świecie, który jest pełen problemów i przeszkód. Widzi trudności w spełnianiu swoich marzeń, czasem nawet wie, że spełnienie jest niemożliwe. Brak mu pewności siebie i siły do okazywania własnego „ja”.

Pojawiają się tłumione uczucia i emocje. Człowiek jest pełen napięć, które nie pozwalają przepływać swobodnie energii. Spontaniczność jest tłumiona. Wewnętrzne światło jest tłumione. Taki człowiek próbuje dopasować się do otoczenia kosztem swojej naturalności i wolności. Meczy się w świecie.

Jest samotny i niespełniony lub ma niesatysfakcjonujący związek, w którym czuje się źle i niewygodnie.

Często przy pewnych zdarzeniach (szczególnie silny stres) pojawiają się silne uczucia w brzuchu. Właściwie to takie ataki energetyczne lub podświadomość ogromnie się czegoś boi. Czuć to jako nagłe skurczenie. Mogą pojawić się mdłości czy bóle. To skuteczne gasi światło splotu słonecznego.

Człowiek boi się życia, boi się realizować własne marzenia. Ogarnia go strach przed nowym. Nie ma energii i odwagi by ruszyć w nieznane. Nie ma wewnętrznego światła. Boi się ludzi, wyobraźeń, mysli, zdarzeń. Jest niestabilny wewnętrznie.

Kiedy ta czakra nie działa prawidłowo, wtedy człowiek nie radzi sobie dobrze w świecie. Często boryka się z problemami finansowymi i relacjami z innymi ludźmi.

Otwieranie i harmonizowanie splotu słonecznego:

– Kolor żółty – Jasny słoneczny żółty doskonale energetyzuje tą czakrę. Dodaje energii i pozwala działać. Pomaga tez „trawić” uczucia, jak i trawić pożywienie. Warto przebywać w pobliżu tego koloru czy siedzieć z twarzą zwróconą w stronę słońca.

– Dźwięk matury „RAM” – bez mocnego „r”, wymawiane bardziej jako „rŁam”.

– Muzyka – Do energetyzjacji czakry można posłuchać muzyki żywiołowej. Dobrze nadają się szybkie i pełne energii klasyczne koncerty skrzypcowe.

Z kolei do wyciszenia nadają się spokojne i skupiające uwagę utwory.

– Dźwięk – w tonacji „E”, można wypowiadać samogłoskę „O” w tej tonacji. „O” pozwala na ześrodkowanie i okrężny ruch energii.

– Obcowanie z naturą – szczególnie w słoneczne dni, kiedy to wszystko jest zalane czystym i jasnym światłem. Można popatrzeć, z jaką harmonią i energią rozwija się przyroda.

Praktyki medytacyjne i afirmacyjne:

– Medytacja słońca – Siadamy twarzą do słońca. Nie bójmy się odsłonić ciała na działanie promieni słonecznych. Zaakceptujmy to przyjemne ciepło, które tak łagodnie otula ciało. Z zamkniętymi oczami i twarzą do słońca, skupmy się na tym złocistym kolorze, który widzimy. Pozwólmy mu wpłynąć do środka przez splot słoneczny. Niech splot słoneczny zajaśnieje czystością i energią słońca. Niech wypełni nas siła i entuzjazm do życia. Spójrz, jak promienie słoneczne wypełniają Twoje ciało. Poczuj się pewny siebie i pełen światła. Spójrz jak przepełniony czystym światłem promieniujesz na zewnątrz. Poczuj wewnętrzne słońce. Posiedź tak sobie, bardzo przyjemne uczucie. Może przy okazji trochę się opalisz. ;)

– Medytacja akceptacji ciała – Zarezerwuj sobie jedną godzinę wolnego czasu. Powiedz sobie, że nic nie musisz przez ten czas robić. Jest to wolny czas zupełnie do Twego odpoczynku.

Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy i zacznij rozluźniać swoje ciało. Zacznij od stóp. Skup uwagę na stopach, są one nieodłączną częścią Twego ciała. Rozluźnij je, pozwól im odpocząć. Codziennie Cię noszą i wiernie Ci służą. Poczuj wdzięczność i pozwól im całkowicie się rozluźnić. To samo zrób z dalszymi częściami ciała. Skup uwagę na danej części, uświadom sobie, że jest to nieodłączna część Twego wspaniałego ciała. Podziękuj jej za pełnioną funkcję i pozwól jej odpocząć.

Szczególnie zajmij się uszkodzonymi lub w jakiś sposób złymi częściami ciała. Przyjrzyj się im. Zauważ, że zachowując się nieharmonijnie, chcą Ci coś powiedzieć. Kiedy coś nie działa harmonijnie to znak, że jakieś Twoje myśli, przekonania czy zachowanie nie jest harmonijne. Spróbuj zbadać dlaczego dana część ciała nie działa harmonijnie. Możesz się jej spytać i obserwować pierwsze skojarzenie. To będzie odpowiedź.

Przeproś tą część ciała, że zmuszałeś do tak ciężkiej pracy czy wymusiłeś uszkodzenie. Wybacz sobie, że niszczyłeś swoje ciało. Wybacz sobie wszystko.

Poczym spójrz całościowo na Twoje cudowne ciało. Spójrz jakie jest piękne. Powiedz sobie -> Akceptuję w pełni siebie i moje ciało. Widzę, że jest to cud życia. Jestem dumny z funkcjonowania mego ciała. Działa ono wręcz doskonale. Niech powoli Twoje ciało wypełnia się światłem. Jest tak doskonałe, że jaśnieje wewnętrznym światłem. Zobacz siebie jako świetlistą istotę. Powiedz jeszcze raz -> Akceptuję w pełni siebie i moje ciało.

– Karma joga – Jest to jedna z odmian jogi. Jest to droga do zjednoczenia z Bogiem poprzez działanie w świecie materialnym. Jogin taki działa bezinteresownie, bez egoistycznych celów. Jego wola i działanie jest zharmonizowane z naturalnym biegiem wszechświata. Często jest to nazywane działanie w niedziałaniu. Jednak aby osiągnąć taki poziom egzystencji, trzeba wyjść poza ego. Kiedy jogi porzuca swoje ego (czyli cały system wyobrażeń o sobie), wtedy jego działania zaczynają być czyste, nieintencjonalne. Nie robi ich dla korzyści czy niekorzyści. On w ogóle nic nie robi, te czyny dzieją się same. Ponieważ nie ma ego, nie ma też osoby, która by coś robiła.

Co nie znaczy, że jogin leży i się nie rusza. Wręcz przeciwnie, jest pełen życia i spontaniczności.

Żeby osiągnąć stan, w którym wszystko przychodzi bez wysiłku i dzieje się samo – trzeba zharmonizować czakrę splotu słonecznego i czakrę trzeciego oka (o tym później). Z poziomu trzeciego oka można ujrzeć iluzję ego. Można zobaczyć, że ego jest sztucznym i niestałym tworem. Jednak zanim porzuci się ego, trzeba wypracować sobie wystarczającą samoocenę i odpowiednie zrozumienie.

– Oddychanie światłem – Wdychaj i wydychaj czyste, słoneczne światło przez splot słoneczny. To doskonale oczyszcza i harmonizuje tą czakrę

– Afirmacje – Na to centrum energetyczne nadają się afirmacje o akceptacji, pełni, dostatku, spełnieniu. Jednym słowiem – afirmacje dotyczące działania w świecie.

Przykładowo:”Ja [imię] jestem wartościowy i zasługuje na szacunek innych. Otacza mnie dostatek i obfitość. Wszystko przychodzi mi łatwo i bez wysiłku. Mam wystarczająco dużo energii na realizację moich celów. Wszystkie moje afirmacje mają wielką twórczą moc i działają w harmonii z wszechświatem. Doskonale wiem czego chcę. Akceptuję siebie i swoje miejsce w świecie. Jestem pełen wewnętrznego światła i daję radość innym. Doskonale sobie radzę w świecie, to dla mnie bezpieczne i przyjemne.”

– Cechy urzeczywistnienia czakry splotu słonecznego:

– Dostatek, pełnia, szacunek, przebaczenie, ciepło, radość, światłość, czystość, akceptacja.

****

Podsumowując, splot słoneczny odpowiada bardziej szczegółowo za nasze istnienie w tym świecie. Jest to ostatnia czakra z tych, które mają największy kontakt ze światem materialnym. Tu określamy siebie w stosunku do świata. Mamy energię do zaspokajania swoich potrzeb i spełnienia.

To centrum zamienia także energie niższych czakr na uczucie spełnienia, zadowolenia i radości. Kiedy nasz byt jest zapewniony i jesteśmy zaspokojeni, wtedy następuje transformacja energii i czujemy radość i spełnienie.

Pozwala ono także działać doskonale w materialnym świecie. Energia tej czakry pozwala spełniać marzenia i żyć dostatnio. Wielu bogatych ludzi ma bardzo rozwiniętą tą właśnie czakrę i faktycznie – doskonale sobie radzą w rzeczywistości.

Czakry – 2 – Czakra sakralna

Czakry – 2 – Czakra sakralna

 

 

 

Svadhisthana – czakra sakralna

Symbol: Sześciopłatkowy lotos

Znajduje się ona 3 palce poniżej pępka, w okolicach kości krzyżowej i otwiera się do przodu.

Kolor: pomarańczowy

Zmysł: smak

Ciało: eteryczne

Przyporządkowane narządy: organy płciowe, nerki, pęcherz; krew, limfa, soki trawienne, sperma

Podstawowe cechy: Rozmnażanie, dążenie do przyjemności zmysłowej,

Funkcja czakry sakralnej:

Czakra sakralna jest odpowiedzialna przede wszystkim za energie seksualne i siły twórcze. To tu znajdujemy źródło emocji związanych ze zmysłowością i przyjemnością.

Czakra ta odpowiada za związki i wzajemne relacje z ludźmi, szczególnie dotyczy to związków z płcią przeciwną. Dzięki niej przejawiamy życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Czujemy zaufanie do ludzi.

To centrum energetyczne jest związane z tworzeniem nowego życia. Jest powiązane z wszelkimi płynnymi substancjami w organizmie, przecież woda to życie. Czakra ta odpowiada też za narządy kreacji nowego życia. Odpowiada za płodność.

Jest jeszcze jedna wazna rzecz, którą reguluje ta czakra. Jest to przepływ energii, przepływ rzeczy i postrzeganych zdarzeń. Człowiek jest otwarty na swobodne płynięcie z rzeczywistością. Pozwala rzeczom przychodzić i co ważniejsze odchodzić.

Harmonia czakry:

Harmonia tej czakry objawia się naturalnym i nieskrępowanym odczuwaniem przyjemności zmysłowych (potocznie mówiąc przyjemności cielesnych). Człowiek jest otwarty na innych ludzi. Bliskość innych ludzi sprawia mu radość i przyjemność. Jest ufny i bezkonfliktowy.

Czerpanie przyjemności z seksu jest dla niego niewinne i czyste. Nie występują tu żadne zboczenia czy dewiacje. Wszystko jest w porządku i w harmonii. Jest zadowolony z seksu. Czuje przyjemność jednak nie popada w uzależnienie. Czuje, że jest zawsze spełniony i czuje zadowolenie z Siebie, swego życia i ciała.

Czuje radość z doświadczania życia. Świat i całe życie daje mu naturalną przyjemność. Pojawia się też szacunek do ciała. Czuje się dobrze ze sobą, szanuje siebie. Dalej naturalnie pojawia się szacunek do innych.

Nie ma lęku o brak przyjemności, dlatego człowiek jest zdolny do puszczania rzeczy. Pozwala rzeczom odchodzić

Dysharmonia czakry:

Kiedy ta czakra działa nieprawidłowo, bliskość i życie intymne człowieka sprawia mu trudność. Jest nieufny do innych ludzi. Nie pozwala sobie i innym na bliskość. A nawet jeśli już, to nie czuje przyjemności w zbliżeniu.

Nie potrafi wyrażać swobodnie i naturalnie swojej seksualności. Nie czuje satysfakcji z seksu lub jest on dla niego nieczysty. Nie potrafi czerpać przyjemności ze zmysłowych doświadczeń. Jest zamknięty na przepływ energii przyjemności.

Czuje niepewność i lęk w stosunku do osób płci przeciwnej. Jest nieufny i stwarza dystans. Taki lęk często powoduje pewną agresję w stosunku do ludzi. Jest konfliktowy i często egoistyczny.

Jest też druga strona medalu. Zbyt aktywna, nieharmonijnie działająca czakra może wpędzić człowieka w nałóg i uzależnienia od przyjemności zmysłowych. Człowiek może stać się uzależniony od seksu, alkoholu, papierosów czy innych używek. Uzależnienia są wynikiem dysharmonii tej właśnie czakry. Człowiek dzięki używkom pragnie zaspokoić swoją chęć odczuwania przyjemności. Jednak cały czas żyje w poczuciu niezaspokojenia. Gdyby zharmonizował czakrę, to uczucie zastąpione zostałoby uczuciem spełnienia i zaspokojenia. Wtedy nie byłoby potrzeby ucieczki w używki.

Dysharmonia tej czakry może wpływać także na ograniczenie przejawiania się możliwości twórczych. Człowiek nie czuje przyjemności z tworzenia. Jest niespełniony i niezaspokojony. Twórczość przychodzi mu trudno i nienaturalnie.

Zamknięta czakra:

Ta czakra najczęściej zamyka się podczas procesu wychowawczego. To bardzo częste zjawisko w naszej społeczności. Rodzice nie potrafią nauczyć dziecka harmonijnego przejawiania swojej seksualności, ponieważ sami na tym polu są zamknięci i ograniczeni.

Często brak bliskości i dotyku w dzieciństwie sprawia, że czakra nie może się swobodnie rozwijać. To prowadzi do oziębłości i zamknięcia na wszelkie przyjemności zmysłowe.

Podobnie w okresie dojrzewania seksualność młodych ludzi zostaje stłumiona. Energia seksualna jest kierowana nie tam gdzie powinna. Dojrzewający młodzi ludzie widzą, że dzieje się w nich coś, co jest postrzegane za niemoralne. Dlatego ograniczają Siebie, walczą z sobą lub dają ujście energii w postaci samozaspokojenia. Może powstać poczucie winy.

W późniejszym życiu może pojawić się oziębłość w stosunku do partnera, brak akceptacji, brak pewności Siebie. Brak przyjemności połączony z poczuciem winy.

Życie wydaje się wtedy marne i bez sensu. Człowiek taki jest ponury i smutny (szary). Często jest pesymistycznie nastawiony do świata. Nie chce mu się żyć.

Brak bliskości powoduje często nieśmiałość i niepewność. Za tym idzie niska samoocena i brak poczucia własnej wartości. Wstyd za Siebie i swoje ciało. Wstyd za swoją seksualność.

Czasem dzieje się odwrotnie. Ludzi nękają obsesyjnie erotyczne myśli. Mogą powstać różne zboczenia na tle seksualnym. Nadpobudliwość seksualna. Ludzie tacy czasem mogą być agresywni i nieufni w stosunku do otoczenia.

Otwieranie i harmonizowanie czakry sakralnej:

Synchronizacja czakry odpowiednią częstotliwością:

 • Kolor pomarańczowy – Nasycony, przejrzysty pomarańczowy zasila czystą energią czakrę sakralną. Pozwala poczuć się swobodnie i przyjemnie. Kolor ten daje poczucie własnej wartości i naturalnej pewności Siebie. Warto jakiś czas poświęcić będąc w otoczeniu tego koloru.
 • Dźwięk mantry VAM – ta mantra wprawia w pozytywne wibracje czakrę sakralną. Warto przy jej powtarzaniu wizualizować sobie kolor pomarańczowy.
 • Dźwięk „re” – czyli ton „D”.Muzyka harmonizująca czakrę podstawy powinna budzić zadowolenie i przyjemność. Właściwie nadaje się tu każda muzyka przyjemna dla ucha. Nie są wskazane mocne brzmienia budzące agresję. 

  – Czakrę sakralną pobudza także obcowanie z wodą. Czyta i spokojna woda wspaniale harmonizuje tą czakrę. Jeśli masz możliwość, warto znaleźć chwilę czasu i posiedzieć przy spokojnej wodzie (jezioro, morze, rzeka). Nawiązać z nią kontakt. Popatrzeć na nią, posłuchać jej, wykąpać się. Poczuć przyjemność z doświadczania wody, jej przepływu. To bardzo harmonizuje i uspokaja.
  Praktyki medytacyjne i afirmacyjne:

 • Przyjemność ciała – Aby otworzyć czakrę sakralną, warto zając się swoim ciałem. Zarezerwuj sobie cały wieczór dla siebie. Zrób sobie ciepłą i pachnącą kąpiel z pianką. Zamiast oświetlenia można użyć paru świec (tak by było intymnie). Można tez sobie puścić w tle łagodną muzykę.Wchodząc do wanny poczuj wszystkimi zmysłami wodę. Jak otula ciepłem całe Twoje ciało, jak roztacza piękny zapach, jak delikatna jest piana. Poleż sobie tak, daj swemu ciału głęboki relaks. Poczuj przyjemność tej chwili wszystkimi zmysłami. Potem umyj czule swoje ciało. Zwróć uwagę na jego piękno i delikatność. Zaakceptuj każdą cząstkę swego ciała. Bądź dla siebie życzliwy.Po takiej kąpieli usiądź w medytację. Odczuj przyjemność z życia. Przyjemność jaką daje Ci świat, jaką dajesz sobie Ty. Oczyma wyoraźni wypełnij siebie czystą pomarańczową energią przyjemności, zadowolenia i rozkoszy. Przebacz sobie wszystko, puść wszystkie opory. Poczuj się cudownie i błogo. Niech to trwa.

  Możesz zakończyć „oddychaniem przez czarkę” czystą pomarańczową energią. Poczym podziękować światu, Bogu, sobie, za doświadczenie tej przyjemności.

 • Tantra seksualna – Powyższe rzeczy można robić również z partnerem. Poczym zakończyć medytację i przejść do bliższego zjednoczenia. Warto przed stosunkiem zrobić parę głębokich oddechów. Rozpocząć łagodnymi pieszczotami, zupełnie delikatnie i naturalnie. Partnerzy są pełni życzliwości i miłości. Czułe słowa, komplementy, przyjemny i delikatny dotyk, to wszystko niesie ze sobą niesamowitą energię. Spójrz na partnera jako na cudowny przejaw boskości. Spójrz na siebie jako na cudowny przejaw boskości. Niech w tym akcie zjednoczą się dwa boskie ciała, by wznieść się na poziom boskiej pełni.Nie spieszcie się. Niech ciała zatopią się w morzu przyjemności, wzajemnej akceptacji i miłości. Niech oddech się zsynchronizują, a ruchy będą płynne. Bądźcie świadomi boskiej gry, jaka się w tej chwili dzieje. Niech ta energia przejdzie na wyższy poziom. Pozwólcie sobie poczuć bezwarunkową błogość istnienia. Podczas orgazmu można sprawić by energia poszła w górę i rozpłynęła się po całym ciele. Można to zwizualizować, poczym przy samym orgaźmie zewrzeć mięśnie odbytu. Pozwolić energii rozpłynąć się po ciele.
 • Afirmacje, które służą do otwierania i harmonizowania czakry sakralnej.
  Przede wszystkim afirmacje które ugruntowują bezpieczeństwo i niewinność podczas bliskości i przyjemności. Także warto podnosić swoją samoocenę i stać się godnym przyjemności zmysłowej. Oto przykładowe afirmacje:
  „Ja… mogę swobodnie i bezpiecznie przejawiać swoją seksualność. Potrafię czerpać przyjemność przyjemność życia i seksu. Seks jest dla mnie delikatny, niewinny i bezpieczny. Bliskość jest dla mnie delikatna, niewinna i bezpieczna. Czuję się bezpieczny w obecności innych ludzi. Świat jest dla mnie źródłem przyjemności i radości. Jestem zadowolony z mojego życia. Jestem otwarty na innych, jest to dla mnie bezpieczne.Akceptuję siebie i swoją płeć. Akceptuję bliskość. Pozwalam innym zbliżyć się do mnie, to dla mnie bezpieczne i niewinne. Dotyk jest dla mnie przyjemny i bezpieczny. Akceptuje moją moc kreacji i z łatwością ją przejawiam. Moje ciało dostarcza mi przyjemności. Jestem życzliwy dla siebie i innych. Akceptuję siebie i innych.”
 • Cechy urzeczywistnienia czakry sakralnej (kładziemy prawą rękę w okolicy czakry i powtarzamy wybraną cechę):
  – Bezpieczeństwo, zgoda, ugruntowanie, życzliwość, akceptacja, niezależność, przyjemność, zadowolenie, spełnienie, światłość, czystość –
  ****
  Czakra sakralna, podobnie jak czakra podstawy, jest w naszym społeczeństwie przeważnie pozamykana lub nieharmonijnie działająca. Wiele poczucia winy, poczucia niegodności, braku szczęścia i przyjemności w tym świecie. To wszystko niekorzystnie wpływa na czakrę sakralną.Niekorzystnym przykładem okazują się niektórzy jogini, buddyści, czy święci chrześcijaństwa. Oni to właśnie odrzucają przyjemności cielesne, tłumią je i walczą z nimi. Nie można walczyć z czymś, co jest naturalne dla człowieka. Przyjemność, w tym seks, jest dla człowieka naturalny. Jeśli ktoś jest na tym polu wewnętrznie niespełniony, będzie to ciągle „wychodziło” na drodze rozwoju.

  Buddyści, którzy praktykują obrzydzanie ciała (by zniechęcić się do seksu) czy jogini, którzy praktykują odosobnienie na siłę. W końcu święci, którzy za wszelką cenę walczyli z „nieczystymi” myślami podsuwanymi przez szatana czy praktykowali ascezę umartwiając swoje ciało. Te praktyki prowadzą do dysharmonii.

  Powyższe praktyki dotyczą prawie całej naszej ludzkiej społeczności. Niestety jest to sprawa wypaczonej moralności, jaką serwują nam niektórzy przewodnicy duchowi, którzy za wzór uznali właśnie męczenników i ascetów. W naszej społeczności jest rzeczą normalną, że powstają zboczenia seksualne, masochiści, pedofile, czy niespełnieni ludzie celibatu.

  Jest normalne, jednak nie musi tak być. Wzorem może być harmonia i spełnienie. Poczucie przynależności do tego świata i przyjemność czerpana z życia. Otwartość na innych, życzliwość dla innych i dla siebie. To prowadzi do rozwoju czakry sakralnej.

Czakry – 1 – Czakra podstawy

Czakry – 1 – Czakra podstawy

 

Muladhara – czakra podstawy

Znajduje się ona u podstawy kręgosłupa, pomiędzy odbytem a genitaliami. Jest skierowana w kierunku ziemi.

Kolor: czerwony

Zmysł: zapach

Ciało: Fizyczne

Przyporządkowane gruczoły: Nadnercza – regulują poziom krwi w organizmie, regulują temperaturę ciała. Produkują adrenalinę.

Podstawowe cechy: Instynkt przetrwania, cielesne istnienie.

Funkcja czakry podstawy:

To centrum energetyczne odpowiada za nasz kontakt z ziemią. Od ziemi jest pobierana energia życia. Ta czakra zapewnia stabilizację, bezpieczeństwo, energię, ciepło, przetrwanie. Daje mocne fundamenty, na których człowiek może budować swoje życie, rozwijać się. Dlatego nazywa się ona czakrą podstawy.

Energia tej czakry daje moc i siłę do życia. Dzięki niej człowiek ma wolę życia. Czuje się bezpiecznie i jest stabilny. Czuje się dobrze w materii.

Ta czakra zapewnia nam byt. Kiedy jest wystarczająco rozwnięta umożliwia przetrwanie (jedzenie, schronienie). Odpowiada też za fizyczne rozmnażanie się. Ogólnie ta czakra dotyczy funkcjonowania w materii, świecie przejawionym.

Rozwinięcie tej czakry staje się podstawą do harmonijnego życia. Angielska nazwa da tego centrum to „Root Chakra” – czyli czakra korzenia. Nazwa jest o tyle trafna, że przywodzi na myśl dobre zakorzenienie w tej materii.

Harmonia czakry:

Gdy czakra podstawy działa dobrze i harmonijnie, człowiek czuje głęboki kontakt z ziemią. Czuje, że jest bezpieczny i wspierany. Ma dużo energii do realizacji swoich celów i realizuje je bez większych problemów. Taki człowiek odczuwa, że ziemia to przyjazne i bezpieczne miejsce do życia i przejawiania się. Zawsze ma zapewniony pewny grunt pod nogami, bezpieczeństwo, pożywienie, schronienie. Czuje się stabilnie i pewnie. Po prostu dobrze funkcjonuje w materii. Czuje wspracie ziemi.

Dysharmonia czakry:

Kiedy brak harmonii na tym poziomie, człowiek odczuwa zagrożenie swego bytu. Czuje, że świat jest dla niego nieprzyjazny, niebezpieczny i zimny. Czuje, że musi o wszystko walczyć i wszystkiego bronić, aby zapewnić swój byt. Ma trudności z dawaniem i dzieleniem się. Taki człowiek może stać się skrajnym materialistą, który za wszelką cenę chce zbierać i nic nie tracić.

Odczuwa niepewność i lęk przed działaniem. Lęk przed innymi ludźmi, na który reaguje agresją. (jakby inni byli zagrożeniem). Często nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami.

Jest nakierowany na zaspokajanie własnych potrzeb, nie patrząc na innych.

Zamknięta czakra:

Kiedy człowiek ma zamkniętą czakrę podstawy, czuje brak stabilności i brak gruntu pod nogami. Brakuje mu życiowej energii i siły do funkcjonowania. Życie jest dla niego ciężkim doświadczeniem, gdzie trzeba się męczyć by w ogóle przeżyć. Tęskni za życiem przyjemniejszym i mniej wymagającym.

Jest pełen lęków i niepewności. Chowa się przed światem. Jest bierny i słabowity. Często też charakteryzuje się słabym zdrowiem i małą odpornością psychiczną. Nie czuje stabilności wewnętrzej, jest najczęsciej zależny od innych. Szuka wsparcia i bezpieczeństwa na zewnątrz, zapominając o wewnętrzym kontakcie z ziemią.

Otwieranie i harmonizowanie czakry podstawy:

Kiedy stwierdzimy, że z naszą czakrą podstawy nie wszystko jest w porządku, warto temu zaradzić. Czakry można otworzyć lub zharmonizować na różne sposoby.

Można zsynchronizować czakrę z odpowiednią dla niej częstotliwością:

 • Kolor czerwony – Można obcować z rzeczami lub zjawiskami o żywo czerwonym zabarwieniu. Np. Oglądać czerwone rzeczy (jak wschód słońca, czy pole róż). W medytacji wyobrażać sobie ciepłe i czerwone światło bezpieczeństwa wpływające przez czakrę podstawy.
 • Dźwięk mantry LAM – wymawianej bardziej jako „Lamng”. Można tak sobie melodycznie powtarzać ta mantrę, skupiając się na bezpieczeństwie i cieple.
 • Dźwięk „do” – ten dźwięk również harmonizuje czakrę podstawy.
 • Jeśli chodzi o muzykę, to dla uspokojenia można słuchać utworów spokojnych, wypełnionych dźwiękami natury. Dla aktywacji i pobudzenia czakry można posłuchać jakichś afrykańskich czy polinezyjskich bębnów. Poczuć jak nawiązuje się konktakt z ziemią, bazą, stabilnością.
 • Obcowanie z naturą – bardzo skuteczna praktyka. Można usiąść na ziemi, na łonie natury i poczuć kontakt z ziemią. Można wizualizować energię, jaka płynie z ziemi i ogrzewa, daje uczucie bezpieczeństwa i stabilności. Chodzenie boso po ziemi, po trawie również jest miłe dla człowieka. Oddychanie zapachem ziemi i lasu. To wszystko działa bardzo pozytywnie na czakrę podstawy. Sprawia, że człowiek zaczyna czuć się ugruntowany, zaczyna czuć połączenie z ziemią.
 • Bardzo korzystnie wpływa na uziemienie pozycja podstawowa Tai Chi. Jest to pozycja z wyprostowanym kręgosłupem (ciało powinno być jak płaszcz powieszony na wieszaku). Nogi na szerokości barków, a kolana lekko ugięte. Pozycja powinna być swobodna i jednocześnie stabilna. Można w takiej pozycji postać czy pochodzić na lekko ugiętych kolanach. Ćwiczenie bardzo uziemiające. 

  Można też użyć praktyk medytacyjnych i afirmacyjnych

 • Medytacja z wizualizacją pobierania czystej i ciepłej energii z wnętrza ziemi. Niech ta energia wpływa przez czakrę podstawy wypełniając cały spód ciała ciepłą i czerwoną energią. Poczym energia ta rozchodzi się po całym ciele dając poczucie bezpieczeństwa i mocy.
 • Można też wizualizować sobie obcowanie z naturą. Wychodząc na zieloną i pachnącą polanę, stajemy stabilnie. Dalej wizualizujemy, że nasze nogi wrastają w ziemię, jak korzenie drzewa. Przez nie płynie czysta energia. Jesteśmy stabilni i bezpieczni. Ziemia daje nam wszystko czego potrzebujemy.
 • Dobrą praktyką jest oddychanie przez czakrę czystą czerwoną energią. Wdech – energia wpływa aktywując czakrę. Wydech – energia wypływa.
 • Bardzo skuteczną praktyką jest praktyka afirmacyjna. Czyli po prostu zwykłe afirmacje, mające na celu odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i jedności z ziemią. 

  Tu podam parę przykładów, jednak zachęcam do tworzenia własnych afirmacji:

  „Jestem zawsze i wszędzie bezpieczny. Moja przyszłość jest bezpieczna. Jestem niewinny i bezpieczny w każdym miejscu. Świat jest dla mnie miłym i bezpiecznym miejscem. Ziemia daje mi wsparcie. Świat mnie akceptuje i Ja akceptuję świat. Mam zawsze pełno energii do realizacji moich celów. Otacza mnie dostatek, jestem bezpieczny. Mój byt jest zapewniony. Czuję się bezpiecznie w obecności innych ludzi. Jestem pewny i stabilny.”

  – Bardzo dobrze działa też afirmowanie poszczególnych słów urzeczywistnienia odpowiadających danej czarze. To ćwiczenie pochodzi z medytacji na czakramach, proponowanej przez Leszka Żądło. Ćwiczenie wygląda następująco: Kładziemy prawą dłoń na czarze (lub skupiamy się na niej) i powtarzamy jedno z wybranych słów:

  -> niewinność, moc, zdrowie, spełnienie, błogość, bezpieczeństwo, czystość, światłość, stabilność

  Dzięki temu podświadomość harmonizuje działanie czakry.

  ****

  W naszym społeczeństwie większość osób ma zniekształconą lub zamkniętą czakrę podstawy. Wynika to z nieodpowiedniego wychowania młodych ludzi. Są oni wychowani w kulturze strachu i zagrożenia. Gdzie o byt trzeba walczyć i eliminować konkurencję. Dlatego wielu ludzi wrażliwych duchowo nie potrafi się odnaleźć w tych czasach, tej cywilizacji. Nie mają oni zharmonizowanej czakry podstawy, dlatego nie mają odpowiednich fundamentów do rozwoju. Poczucie bezpieczeństwa w materii jest właściwie podstawą rozwoju duchowego. Dlatego wpierw zalecane jest ugruntowanie w sobie poczucia bezpieczeństwa, a dopiero później otwieranie się na rzeczy duchowe.

Jak zadbać o czakry. – calif

Czakry w naszym ciele

Energia odpowiedzialna jest prawie za wszystko, to dzięki niej istnieje życie, cały wszechświat! Dzięki niej także człowiek może funkcjonować prawidłowo, dlatego powinniśmy wiedzieć więcej o przepływie energii przez czakry w naszym ciele.

Czym są czakry? Czakry to główne ośrodki energetyczne, zarządzające energią w organizmie. Meridiany to natomiast kanały energetyczne, którymi przechodzi energia w ciele człowieka. W ciele człowieka zlokalizowanych jest 7 czakr głównych. Istnieją również czakry ponad ciałem, jednak skupmy się na tych w ciele człowieka. Zawsze wymienia się je od dołu, zaczynając od najbardziej „przyziemnych”, kończąc na najbardziej „wzniosłych”, duchowych. Stąd: (wymieniam w skrócie, więcej możecie znaleźć po prostu w Internecie)

1. Czakra, jest to czakra położona najniżej, a dokładnie między odbytnicą a genitaliami. Czakra ta nazywana jest czakrą podstawy (korzenia). Odpowiada jej kolor czerwony.

2. Czakra to czakra zwana sakralną (seksualną, płciową). Znajduje się poniżej pępka (jakieś 2-3 palce w dół od pępka). Opisuje ją barwa pomarańczowa.

3. Czakra – splotu słonecznego, kolor żółty, znajduje się 3 palce ponad pępkiem.

4. Czakra, to czakra serca, odpowiadająca barwie zielonej. Znajduje się na środku klatki piersiowej.

5. Czakra – czakra gardła, kolor jasnoniebieski, znajduje się mniej więcej na środku gardła.

6. To czakra – trzeciego oka. Odpowiada jej kolor granatowy, czy – jak kto woli – indygo. Znajduje się mniej więcej między brwiami.

7. To czakra korony, koloru fioletowego, znajduje się na czubku głowy.

Teraz przejdźmy do sedna, czyli „Jak zadbać o czakry?”.

Najważniejszą rzeczą jest codzienna pamięć o ich dobrą kondycję. Stąd czakry powinny być jak najczęściej oczyszczane, przez analogię do oczyszczania skóry – myjemy się codziennie, dlaczego też nie mielibyśmy „myć” czakr? No właśnie, ale jak się efektywnie oczyszczać? Oto parę przykładów na oczyszczanie czakr i całej energetyki. Dodam, że każdy może mieć swój własny, najlepszy sposób. Co więcej – ten indywidualny jest zazwyczaj najlepszy. Ale jest to kwestia odpowiedniej „wprawy” i prób.

Poniżej mamy kilka moich sposobów.
Oczyszczanie całego ciała:

– Uspokajamy się, relaksujemy (polecam także medytację)

– Wizualizujemy sobie jakbyśmy patrzyli na siebie z pozycji trzeciej osoby. Wobrażamy sobie swoje ciało jako półprzeźroczyste „naczynie” z energią w środku(tzn. z substancją jasną, jednak jakby szarą -zabrudzoną) a nad nami kulę pięknej, czystej, białej energii, która spływa na nas, dociera do każdego zakątka i usuwa tę złą, zabrudzoną energię. W ten sposób nasze ciało – a raczej substancja w owym ciele zawarta – staje się biała, czysta i piękna. Do tego radzę też afirmować sobie np. „moje ciało energetyczne zostało oczyszczone, nie ma w nim najmniejszego brudu, jest nieskazitelnie czyste”.

Oczyszczanie poszczególnych czakr:

– Uspokajamy się, relaksujemy.

– Wyobrażamy sobie, że naszymi „mentalnymi” rękoma oczyszczamy poszczególne czakry (np. zgarniamy cały brud do ręki) i wyrzucamy zanieczyszczenia, jakie w ten sposób zebraliśmy, do zielonej kuli energii. Przy czym można afirmować. : )
Napełnianie energią:

-Uspokajamy się, relaksujemy.

– Wyobrażamy sobie, jak energia (wizualizowana energia powinna być odbierana jako silna, mocna i „zdrowa”) napływa do każdej z czakr, a przez czakry rozchodzi się po całym ciele.
Zwiększanie czakramów (zwiększanie przejdzie bez problemowo, jeżeli nie mamy w sobie żadnego rodzaju blokad):

– Uspokajamy się, relaksujemy.

– Wizualizujemy sobie, że do naszych czakr napływa energia, przy czym powiększamy czakry. Są na to 2 sposoby:

– 1 sposób to mentalnymi rękoma powiększać czakry, przy czym afirmować.

– 2 sposób to podczas napełniania energią wizualizować, że czakramy świecą mocniej, że ich obwód się powiększa.

Przy zwiększaniu czakramów, potrzebna jest wiara – wiara w sobie, w moc i w to, że się uda. : )

To są najważniejsze „zabiegi”, które powinny poprawić stan naszych czakr. Oczywiście z czasem, gdy poznam nowe, będę dopisywał. Możecie tworzyć, nowe, w własnym zakresie różnego rodzaju ćwiczenia, i kontaktować się z Nami, pisać itd. Pamiętajcie, że w dziedzinie różnego rodzaju operacji, nasza moc jest nieograniczona.

A teraz życzę udanej pracy nad czakrami. Pamiętajcie, wiara czyni cuda!

Czakry – Centra energetyczne – wstęp

Zastanawiałeś się kiedyś, co określa Twoje zdolności, Twój charakter, sposób reagowania na świat zewnętrzny? Co sprawia, że wyglądasz tak a nie inaczej? Gdzie są zapisane wszystkie informacje o Twoich cechach, uczuciach, umiejętnościach…? Jednym słowem, gdzie są zapisane informacje kształtujące nasze człowieczeństwo?

Człowiek to złożona istota. Ciało fizyczne jest tylko manifestacją wyższych poziomów energetycznych, subtelniejszych energii. Ciało fizyczne jest zdominowane przez procesy chemiczne i elektryczne. Są to procesy ściśle związane z atomami fizycznymi. Trudno tu się doszukiwać źródeł uczuć czy myśli. A przecież od naszych myśli i uczuć (czyli procesów energetycznych) zależy właściwie wszystko. Warto więc orientować się gdzie są owe uczucia i z czym są powiązane. Jakie mają wibracje, czestotliwości i do czego są podobne. Takie porównania ułatwiają w znacznym stopniu orientację w tej rzeczywistości. Widząc o sobie więcej, możemy bardziej świadomie przeżywać życie. Możemy je kształtować zgodnie z naszą wolą. Warto poznać co jest w nas poza ciałem fizycznym…

W świecie ezoterycznym często pojawia się pojęcie „czarkamu”. Jednak co to jest, gdzie jest, jak działa, po co jest i do czego właściwie służy… jest już wiedzą dla ezoteryków, często ukrytą w specjalistycznych książkach. Warto by każdy poznał ogólnie swoje centra energetryczne. Nie tylko dlatego, aby pochwalić się koledze kolorami własnej aury ale przede wszystkim dlatego, żeby mógł świadomie zmieniać swój byt, swoje życie. Nawet jeśli ktoś jest sceptykiem i nie wierzy w takie coś jak centra energetyczne, może potraktować tą wiedzę jako pewną segregację, umowny podział cech charakteru i predyspozycji człowieka. Można z tej wiedzy korzystać aby storzyć jasną mapę „siebie”, bardziej poznać swoją istotę.

Definicja.

Czakra to centrum energetyczne. Działa ona jak taki transformator energii. Potrafi odbierać, transformować i wysyłać energię w przestrzeń. Jak czakra pracuje dobrze, wtedy jesteśmy wypełnieni różnymi pozytywnymi energiami (np. miłością) lub posiadamy inne, uznane za pozytywne cechy (np. spontaniczność, kreatywność). Energie subtelne (wibrujące z wyższą częstotliwością niż materia) przepływają przez człowieka właśnie dzięki czakrom.

Jasnowidzący postrzegają czakrę jak mały wir energii. Sama nazwa „czakra” oznacza w sanskrycie „koło”. Czakry mienią się kolorami, jednak zawsze występuje kolor dominujący, charakterystyczny kolor dla danego centrum energetycznego (np. czakra podstawy promieniuje na czerwono). Każde centrum transformuje energie o innej częstotliwości, dlatego każdej odpowiada inny kolor. Każda ma też własną liczbę „płatków” – czyli kanałów energetycznych, przez które następuje wymiana energii.

Czakry mają swoją indywidualną częstotliwość, dlatego każda odpowiada innym uczuciom. Każde uczucie z kolei ma swoją własą jakość (częstotliwość). Żeby to zrozumieć, wystarczy porównać uczucie lęku i radości. Pamiętasz jak się czegoś bardzo bałeś? A teraz przypomnij sobie chwilę, która swoim pięknem zaparła dech w piersi. Jaka jest różnica? Różnica jakości, czyli wibracji. Chwila lęku wydaje się mocna, ostra, szara. Za to chwilę radości można przyrównać do jakiegoś jasnego koloru, na przykład seledynowego. Trudno zdefiniować czym się dokładnie różnią uczucia. Jednak znając pojęcie jakości lub też częstotliwości, można to jasno określić.

Cakry oddziałują na siebie nawzajem. Rozsyłają energię po całym ciele i wokoło istoty ludzkiej. Energia otaczająca człowieka to właśnie jego aura. Człowiek w pełni zharmonizowany i pełen energii, ma dużą i jasną aurę. Czakry promieniują jaskrawymi tęczowymi kolorami. Wszystko z nim w porządku, czuje się świetnie. Żyć nie umierać. :)

Każdy człowiek ma siedem czakr podstawowych. Są one umieszczone wzdłuż kręgosłupa na całej jego długości. Kolory poszczególnych czakr, odpowiadają kolorom (częstotliwościom) spektrum światła widzialnego. Czyli najniżej jest czerwony, na górze filetowy – jak w tęczy


Rozmieszczenie czakr.

Symboliczne zobrazowanie czakr.
Rozwinięte i otwarte?

Wszystkie czakry działają (nawet, jeśli się wydaje, że nie). Tylko kwestia w tym – jak są rozwinięte i na ile otwarte.

Nierozwinięte czakry mają na przykład młode dusze, które jeszcze się tak dobrze nie rozwinęły na drodze ewolucji. Przykładowo ludy „dzikie”, pozostające w świadomości pierwotnej, plemiennej, mogą nie mieć tak rozwiniętych wyższych czakr. Dusza pragnie doświadczyć niskich energii, rozwija niższe czakry. W procesie ewolucji na wszystko przyjdzie czas, również na rozwój czakr wyższych. Wszystko na miejscu. Dlatego jeśli interesujesz się po części duchowością, może to znaczyć, że właśnie nadszedł czas, aby rozwinąć w sobie wyższe i subtelniejsze czakry (lub je oczyścić, odblokować ). Może też temat czakr przyciągną Cię ponieważ masz problem z niższymi czakrami? Tak czy inaczej, jesteś na dobrej drodze.

Gdy wszystkie czakry są rozwinięte i zharmonizowane, człowiek jest radosny, szczęśliwy i niczego mu nie brakuje. Każda dziedzina jego życia przynosi mu szczęście i jest ogólnie spełniony. Zwyczajnie oświecony. Dlatego warto poświęcić czakrom trochę uwagi, by wiedzieć co tam w ciałach energetycznych piszczy. :)

Czakry mogą być otwarte albo zamknięte. Zamknięta nie oznacza, że nie działa. Działa tylko nie w optymalny sposób. Nie pobiera prawidłowo energii ze wszechświata, dlatego człowiek nie potrafi czuć np. szczęścia lub brak mu poczucia bezpieczeństwa. Jeśli jakaś dziedzina życia nas nie satysfakcjonuje, warto zapoznać się, jakie uczucia i myśli są tego przyczyną. Gdzie w nas jest blokada, która uniemożliwia przejawianie się w pełni szczęścia i harmonii. Ta blokada na pewno jest gdzieś w ciałach subtelnych i to najprawdopodobniej w czakrach. Czyli po prostu jakieś czakry nie działają jak trzeba, ich działanie jest zaburzone. Wtedy człowiek nie jest w stanie transformować odpowiednio energii, przepływ jest zablokowany. To jest przyczyna większości chorób, złego samopoczucia, lęku, złości i wielu innych.

Pod wpływem mocnych przeżyć, szoków, traumatycznych zdarzeń, nieświadomych postanowień, zakazów, nakazów, poczucia winy, długoletniego „afirmowania” negatywnych cech, czarnowidztwa, pesymizmu… – czakry zamykają się i zniekształcają. Harmonia zostaje zakłócona. Człowiek cierpi, ponieważ czakra została zmieniona i nie działa jak powinna. Nie otwiera się na przepływ energii i człowiek nie czuje np. radości. Albo nie czuje miłości, albo brak mu poczucia bezpieczeństwa… mogą być różne, niekorzystne objawy. A to wszystko jest spowodowane blokadami.

To właśnie czakry przechowują informacje dotyczące wszelkich uczuć, myśli, charakteru. Sposób w jaki one transformują różne energie, wpływa na to kim jesteśmy. Postrzegamy sytuacje zewnętrzne, interpretujemy i pojawia się reakcja. To właśnie reakcja jest uzależniona od tego, co mamy w środku. To właśnie czakry przyjmują energię, transformują ją na swój sposób i oddają z powrotem w przestrzeń. Jako, że pola energetyczne wszystkich ludzi przenikają się, zachodzą tu różne interakcje i transformacje energii. To właśnie energie subtelne, przepływające przez czakry determinują nasze zachowanie w społeczeństwie czy reakcje na różne sytuacje. Cała istota ludzka jest wachlarzem najróżniejszych energii objętym przez świadomość. Jeśli pole energetyczne człowieka nie działa tak, jakby tego chciał (życie nie wygląda tak, jakby się tego chciało), to najprawdopodobniej został zakłócony przepływ energii przez krórąś czakrę. Można to znzwać blokadą energetyczną.

Ktoś, kto ma duże blokady lub dysharmonie w centrach energetycznych, zazwyczaj ma duże problemy w życiu. Nic nie idzie tak jak powinno, a on ciągle cierpi. Energia nie jest transformowana tak jak powinna i w życiu codziennym wychodzą różne niechciane sytuacje (stresowe, depresyjne,itp.) Blokada jest to przytłumienie aktywności czakry. Może się pojawić na skutek błędnych decyzji, nawyków lub po prostu wyuczonych zachowań (od opiekunów z dzieciństwa). Przykładowo jeśli w dzieciństwie dziecko zostało zganione przez rodzica za to, że głośno śpiewało, może dojść do blokady czakry gardła (odpowiadającej za wyrażanie siebie). Dziecko podejmuje nieświadomą decyzję o tym, że nie będzie tak robić. Uczy się, że tak nie wolno się zachowywać. Przyzwyczajenie to może pozostać do końca życia skutecznie utrudniając interakcję z ludźmi.

Czakra może też być hiperaktywna. To znaczy nazbyt pobudzona co też prowadzi do dysharmonii i cierpienia. Przykładem mogą być nauki o miłości, które zostają wcielone w życie przez nierozwinięte dusze. Dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś stara się za wszelką cenę kochać i pomagać innym, całkowicie zapominając o sobie i tym samym przynosząc sobie cierpienie. Może tez być przykład zbytnio rozwiniętej czakry splotu słonecznego, gdzie dochodzi do przerostu egotycznego spojrzenia na świat i nie liczeniu się z innymi.

Otaczanie się niskowibracyjnymi energiami prowadzi do zaburzeń energetyczncyh. Dzieje się tak poprzez dostrajanie. Istota ludzka dostraja się (uczy się, naśladuje) do różnych energii, zmieniając tym samym swe pole. Dlatego warto otaczać się energiami wysokiej jakości. Miejsca, ludzie, rzeczy, myśli – warto by to wszystko było jak najlepszej jakości, to znaczy prowadziło do uczuć harmonii, szczęścia, spełnienia, miłości, radości. To wszystko spowoduje, że Twoje życie stanie się przyjemnością – chyba o to właśnie chodzi? Może nie wszystkim. Może niektórzy pragną walki, zemsty, siły, bezwzględności, ciemności, mocy, ucieczki, smutku… każdy ma prawo dążyć do czego innego i to jest w porządku. Jednak warto, by robił to świadomie. Do podjęcia decyzji również przydaje się wiedza o czakrach.

Wato tu wspomnieć o rozwiniętych i nierozwiniętych czakrach. Rozwinięta to najprościej mówiąc, doświadczona czakra. Ma to związek z ewolucją duszy. Im starsza dusza, tym większe prawdopodobieństwo, że ma rozwinięte czakry. Czyli jest w stanie doświadczać większego pola wibracji. Taka osoba może np.„nie wiadomo skąd” znać energię bezinteresownej miłości, jak i zauroczenia seksualnego i potrafi to odróżnić. Po prostu doświadczyła tego kiedyś i czakra ta jest zdolna do przetwarzania takich wibracji. Istota z nierozwiniętą czakrą serca nie jest w stanie pojąć czym jest miłość bezinteresowna. Może jednak podjąć świadome działanie w tym kierunku i rozwinąć odpowiednio czakrę. I tak się może stać, jeśli poczuje potrzebę rozwoju. Co pewnie prędzej czy później się zdarzy.

Dalej może się zdarzyć tak, że ktoś ma rozwiniętą czakrę, jednak bardzo zablokowaną. Potencjalnie ma wielkie możliwości, tylko żeby z nich skorzystać, powinien się uwolnić od blokad. Prawdopodobnie większość ucywilizowanych ludzi ma bardziej rozwinięte czakry niż wskazuje na to ich zachowanie, ponieważ ich czakry są poblokowane.

Uwalniać można się na wiele sposobów. Służą do tego różne ćwiczenia na czakramach. Można medytować, oddychać mentalnie, oczyszczać dźwiękiem, mantrami, pracować z kolorami, afirmacjami, zapachami, kamieniami szlachetnymi… wiele jest sposobów, by oczyszczać i rozwijać daną czakrę. Warto znaleźć odpowiedni sposób dla Siebie.

W następnych artykułach przybliżę po kolei każdą z czakr. Jej funkcję, cechy, sposoby rozwijania i odblokowywania.